Десет гърци работят, за да издържат един пенсионер

Големите компании плащат по-високи заплати

Десет гърци работят, за да издържат един пенсионер, пише в."Български новини". Съотношението между работещите гърци и пенсионерите в държавата говори за проблем по отношение на жизнеспособността на социалната система, тъй като моделът е солидарен – вноските на работещите днес отиват за покриване на пенсиите на днешните пенсионери.

От началото на 2017 година всички съществуващи фондове бяха обединени в EFKA и той заработи, осигурявайки 3,5 млн. работещи и 2,6 млн. пенсионери. В края на миналата година експертите изчислиха, че дефицитът през 2017 година във фонда ще бъде към 2,9 млрд. евро и той частично ще бъде покрит от държавния бюджет.
Данните  показват още, че големите компании плащат по-високи заплати – работещите в компании с до 10 души персонал на пълно работно време получават средно 58,9% от заплатите, които получават служителите в компании с над 10 служители.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен