Програмисти и дизайнери създават софтуерни приложения за околната среда на Бургас

"Хакатон 2017" ще се проведе от 24 до 26 март

Най-добрите програмисти, дизайнери и предприемачи ще се съберат за поредна година за IT-събитието "Хакатон 2017". Тридневният форум е предназначен за хора с интереси в областта на софтуерна разработка, дизайн, информационни технологии и иновативни продукти, а целта му е предлагане на концепция за софтуерен продукт и работа по неговото разработване.

"Хакатон 2017" ще се проведе от 24 до 26 март в зали 1113, 1013, 613 и 513, бл.3. на университет "Проф. д-р Асен Златаров". Откриването ще бъде в 17:00 часа на 24 март в зала 221 на Органичен корпус на университета. Ще има осигурен достъп до помещението до 21:00 часа в петък и събота, напитки,  интернет връзка и удобни места за работа на всички екипи.

Темата на тазгодишния хакатон е "Създаване на софтуерни приложения за околната среда на град Бургас". Целта - да стимулира прилагането на съвременните технологии в ежедневието на хората и живота в града. Хакатонът ще има важен принос за развитие на ИТ общността в Бургас. Допълнителните очаквани ефекти са сформиране на екипи от хора, които се допълват като знания и умения, и продължават работа по проектите след приключване на събитието.

Няма ограничение за използваните технологии, библиотеки, платформи и програмни езици. Необходимо е екипите да предадат прототип на своя продукт, който да има поне една работеща функционалност или ясна концепция за приложение с частично написан изходен код. В последния ден на хакатона /неделя 26 март/ участниците ще направят демонстрация на своите приложения пред жури.

Допустими участници са екипи от най-малко двама участника, които могат да се сформират както предварително, така и в началото на самия хакатон. Задължително е поне един човек от екипа да има познания по програмиране без значение нивото и опита в областта на софтуерни разработки.

За всички участници ще има награди, които са осигурени от спонсорите на събитието. Първите три проекта оценени най-високо ще бъдат допълнително стимулирани с изненади от организаторите. Фондът с награди е на стойност над 2 000 лв.

В деня на откриването Георги Георгиев от фирма "Технологика" ще изнесе презентация на тема "Проследяване на нивата на водата и качеството на въздуха в община Бургас".

Приложенията ще бъдат оценявани според критериите - оценка на идеята; дали приложението има работеща функционалност; начина на изпълнение, качеството на програмния код и избрания подход; потребителския интерфейс; потенциал на приложението.

Ще бъдат предоставени насоки и идеи за приложения на тези участници, които нямат предварителна концепция за това, което биха желали да разработват.