Тайна среща в президентството с еколози?

Проведена ли е среща, и кога, на Президента Румен Радев и/или представители на неговата администрация с група "еколози" и участвал ли е Тома Белев в нея

НГС Природата за хората, поиска информация за среща на Президента Радев с „група еколози”. Те изпратиха отворено писмо до медиите с въпросите към президента. Публикуваме пълния текст на писмото.

По закона за достъп до информация, поискахме от президентската администрация да отговорят на следните въпроси:

1.Проведена ли е среща, и кога, на Президента Румен Радев и/или представители на неговата администрация с група "еколози" и участвал ли е Тома Белев в нея. Кои са присъствали на срещата, пълен списък.
2.На срещата обсъждано ли е, как е протекъл конкурса за избор на фирмата, изработила актуализирания план за управление на НП Пирин.
3.Разговаряно ли е, че Тома Белев е участвал в конкурса, като ръководител на "Обединение Пирин 2014".
4.Станало ли е ясно, че Комисията за избор е отстранила още на етап отваряне на документи три от фирмите и е обявила за победител "Обединение Пирин 2014" на Тома Белев.
5.Дискутирано ли е при Президента и неговата администрация, че жалбите срещу избора на „Обединение Пирин 2014“ са стигали по два пъти до КЗК и ВАС и тогава избраният победител, „Обединение Пирин 2014“,  е отстранен с мотив че “избора е опорочен". И Съдът постановява да бъде избрана фирмата „Пролес инженеринг“.
6.На срещата обсъждано ли е, че плана за управление на Пирин има извършена, детайлна екологичната оценка, като неразделна част от него, съгласно ЗЗТ и Заданието.
7.Дебатирано ли е на срещата , че от над 10 години няма нито едно инвестиционно предложение в Пирин, поради факта, че действащият план забранява "изграждане на нови писти и лифтове на цялата  територия на парка" и затова не е необходима друга екологична оценка, освен тази, която е направена и е неразделна част от него.
8.Информиран ли е на срещата Президента или представител на неговият екип, че плана за НП Пирин се разработва от 5 години и, че е трябвало да бъде приет още през 2014 г.
9.Обсъждано ли е на срещата Решение ЕО 1 от 01.03.2017 на МОСВ, с което мотивирано е преценено, че плана за управление на Пирин не подлежи на допълнителна екологична оценка, защото няма регистрирани инвестиционни намерения.
10. На срещата дискутирана ли е тезата, че ЮНЕСКО може само да препоръча, а не да разпореди изготвяне на „стратегическа оценка“, която не съществува по нашето законодателство. Подобен тип оценки, но единствено в синхрон с българското законодателство, могат да се правят в случаите, когато има конкретни проекти. Обсъждано ли е, дали ако се появят в бъдеще, че те ще бъдат подложени на най-строгите възможни екологични оценки според българското законодателство.
11.Искано ли е от Тома Белев и групата „еколози“ от Президента или от администрацията да се спре Решение 26 на МОСВ.
12.Обсъждана ли подписката против приемане  на плана, организирана от  българският клон на швейцарската неправителствена организация WWF,  който се ръководи от съпругата на Тома Белев, Веселина Кавръкова.
13.Защо не е дадена публичност на тази среща и информация, какво е обсъждано на нея.
Молим администрацията на Президентство да спази сроковете по Закона за достъп до обществена информация и съгласно член 15 А от Закона, да бъде публикувана на интернет страницата на президентството и изпратена на email info@prirodata.org.

13.03.2017
С Уважение,
Филип Цанов