Обявиха областен конкурс – рецитал „За да я има България“

Организиран от Община Добрич и Драматичен театър „Йордан Йовков“

Конкурсът ще се проведе на 29 април. Той цели да  популяризира българската литература и да пробуди национално самочувствие у децата и младите хора. В него могат да участват индивидуални изпълнители, представящи по свой избор произведения от българската поезия, проза и драматургия. Произведенията  трябва да бъдат посветени на България, нейните герои, природни красоти, забележителности, обичаи и традиции. Възрастовите групи, които ще бъдат оценявани са следните: 

•             I възрастова група – деца от подготвителен клас/училище;

•             II възрастова група  – ученици от I – IV клас;

•             III възрастова група – ученици от V – VII клас;

•             IV възрастова група – ученици от VIII – XII клас.

 

              Времетраене на изпълненията:

•             I  възрастова група  – до 4 минути;

•             II възрастова група – до 5 минути;

•             III възрастова група – до 6 минути;

•             IV възрастова група – до 7 минути.

Критериите за оценка са дикция, тематична обвързаност, спазване на регламентираното време и сценично въздействие. Участниците се оценяват от жури от специалисти и решението не подлежи на обжалване. 

Със заявката за участие по образец и с регламента можете да се запознаете на страницата на Община Добрич www.dobrich.bg в рубриката „Новини“.

Заявките се приемат до 10 април 2017 г., на e-mail: domd@abv.bg  или  на адрес:

Дирекция „Хуманитарни дейности“ Община град Добрич

ул. „Независимост“ №7 ет. 8 стая 811

 9300 гр. Добрич

 За конкурс - рецитал „За да я има България“

Лице за контакти: Несрин Йълмаз – експерт,  тел. 058 60 33 25