Днес беше даден ход на делото срещу д-р Иван Вуцов

Делото беше отложено за 4 май

ерситет в София професор Алексей Алексеев. Според него доктор Вуцов е завършил медицина. Има си редовна диплома и правоспособност. След това се е обучавал – следдипломно обучение, по специалност "Вътрешни болести", за което е придобил диплома – оригинал 37759 от 1991 година. След това доктор Вуцов обявява чрез пресата и подава заявление в Университета, че дипломата я е обявил за невалидна, като ние не знаем каква е причината, въз основа на което ние издаваме дубликат на дипломата за придобита специалност по "Вътрешни болести". Дубликатът има номер 002320. Той е издаден на 20. 06. 1996 г. В този дубликат е вписано, че той има специалност по „Вътрешни болести“.

При преглед на свидетелството, това стана при едно заявление на д-р Иван Вуцов, че иска да получи правоспособност за високоспециализираната дейност „електрокардиостимулация“, т. нар. пейсмейкъри, той посочва дипломата със същия този номер, само че е представил при нас дипломата с подправената година – 1991 и с подправената специалност – кардиология. Като проверихме в регистрационната книга , там под този номер - 002320, на името на д-р Иван Христов Вуцов е издаден дубликат за придобита специалност по „Вътрешни болести“.

Извикахме нашия калиграф, който да провери всичко, което е написано в това ксерокопие, което той представя, отговаря ли на нейния почерк, при което тя установи, че написаното ЕГН, което не е довършено, както и рождената дата, както и номерът на дипломата му за висше образование, както и издаването от Медицинска академия – ВМИ – София, както и  специалността  кардиология, както и датата на признаването на тази специалност, не отговарят на нейния почерк, тоест те са подправени.

Когато се е явил пред държавна изпитна комисия на 8 и 9 май 1995г. за изпита си по кардиология, тя е записала в протокола си следното:

„Не се признават права на специалист по „Кардиология“ на доктор Вуцов“. Той не е кардиолог. Следва второ явяване на изпит, подава втора молба да се яви – заведена на 25.01.1996 г. Явява се на 13 и 14 май за втори път пред Държавната изпитна комисия, за да получи правоспособност по „Кардиология“. Отново държавната комисия се произнася, че: „Не се признават права на специалист по „Кардиология“ на доктор Иван Вуцов“.

В утвърдения стандарт за практикуване на "Инвазивна кардиология" задължително условие е да имаш придобита специалност по "Кардиология". На самия д-р Иван Вуцов отговаряме, че приложеното от него копие на свидетелство 002320 не е автентично и не отговаря  на издадения оригинален дубликат.

По време на заседанието бяха разпитани общо шестима свидетели, но поради неявяване на днешното заседание на двама от ключовите свидетели делото беше отложено за 4 май от 10,30 часа.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"