КФН с препоръки към правилата на Фондовата борса

В препоръките на КФН е и включването в индекса SOFIX на неликвидни компоненти и повишаването на доверието в капиталовия пазар като цяло

Комисията за финансов надзор /КФН/ препоръчва на Българската фондова борса /БФБ/ в кратък срок да започне процедура за изменение на правилата като целта е да се повиши тяхната прозрачност, да се подобри оповестяването при прилагането им, както и да не се допускат спорни тълкувания от инвестиционната общност.
В препоръките на КФН е и включването в индекса SOFIX на неликвидни компоненти и повишаването на доверието в капиталовия пазар като цяло.
Припомняме, в сряда Комисията за финансов надзор влезе в Българската фондова борса (БФБ) с цел да провери за евентуална грешка, довела до неотговарящ на изискванията състав на компаниите, включени в индекса SOFIX.
Комисията за финансов надзор е констатирала, че правилата за изчисляване на индексите на БФБ допускат изчисляването на фрий-флот капитализацията за акции в случай на увеличение на капитала на публичното дружество да се извършва въз основа на входящи данни от различни източници, които могат да не съвпадат предвид времетраенето и поредността на регистрирането на съответните емисии в различните релевантни институции (Търговски регистър, Централен депозитар).
От друга страна, критерият за ликвидност също не отговаря като цяло на ниските обеми, търгувани на БФБ през последните години. В резултат на това, прилагайки правилата може да се достигне до ситуацията, в която компоненти на индекса да станат акции с много ниска ликвидност, както и такава, за които към момента на преизчисляване на индекса е съществувало несъответствие между обявените и реално записаните акции.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"