Община Тервел ще осигури транспорт за деца от ромски квартал

Проектът е част от общинска концепция за заетост

Община Тервел ще осигури транспорт от ромски квартал до центъра на града, където са локализирани публичните образователни услуги, съобщи заместник-кметът Диана Илиева. По думите й така ще се подобри достъпът на малцинството до детски заведения, до школи за деца в Центъра за личностно развитие, в читалището и други. Проектът е част от общинска концепция за заетост, обучение и социални услуги на уязвими групи от населението, която получава финансиране от 550 000 лева по оперативните програми "Развитие на човешките ресурси" и "Наука и образование за интелигентен растеж".
Общината ще организира допълнително обучение за деца и ученици, за които българският език не е майчин, посочва заместник-кметът. Ще има и допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства. Децата ще бъдат приобщени към ценностите на училищния живот като участват в изяви, които ще утвърждават самочувствието им.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен