Юнкер: ЕС бе основан, за да няма никога повече война

Нашите демокрация, многообразие и независима и свободна преса, са основите, които поддържат силата на Европа. Нито един човек или институция не са над закона

Нашите родители и техните родители основаха ЕС с общото виждане никога повече да няма война, заявява председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, цитиран от БТА, в навечерието на срещата в Рим за отбелязване на 60-годишнината от подписването на Римските договори.
Той добавя, че основателите на ЕС са били дълбоко убедени, че премахването на бариерите, съвместната работа, а не един срещу друг, ги прави по-силни. Историята показа, че са прави. За 60 години ценностите, върху които е изграден ЕС, не са се променили - мирът, свободата, търпимостта, съпричастието и върховенството на закона ни обвързват и обединяват, добавя Юнкер.
Той призовава тези завоевания да не се приемат за даденост. Нашите демокрация, многообразие и независима и свободна преса, са основите, които поддържат силата на Европа. Нито един човек или институция не са над закона. ЕС направи живота ни по-добър. Засега всички пътища водят към Рим. След Рим и независимо с какво е постлан, ще има само един път напред - на европейското единство, заявява председателят на ЕК.
Римските договори, подписани от шестте държави, основали ЕС, са в основата на обединението на континента около ценностите за съпричастие, демокрация и върховенство на закона, отбелязва ЕК. Единният пазар осигурява свобода на движението, икономически растеж и благоденствие за 500 милиона граждани. Единният пазар в Европа е най-голямото търговско обединение в света и най-големият донор на хуманитарна помощ и помощ за развитие.
Очаква се държавните и правителствените ръководители от ЕС да приемат в Рим декларация, в която ще бъдат посочени историческите постижения на Общността, настоящите предизвикателства, както и обещание да се работи за единството на 27-те държави, които да засилят общите действия в ключови области на политиката в полза на гражданите.
След срещата в Рим ЕК ще представи предложения за развитието на т. нар. социално измерение на Европа; за задълбочаването на Европейския икономически и паричен съюз; за извличането на ползи от глобализацията; за бъдещето на европейската отбрана и на финансите на ЕС. През септември Юнкер ще доразвие тези идеи, преди да могат да бъдат направени първоначалните заключения на заседанието на Европейския съвет през декември. Това ще помогне да се вземе решение какви действия да бъдат предприети, за да започне работата преди изборите за Европейски парламент през юни 2019 година.
Римските договори създадоха общ пазар, в който хората, стоките, услугите и капиталите могат да се движат свободно, отбелязва ЕК. На тази основа ЕС се разрасна и обедини континента след падането на Берлинската стена. В момента 6,5 милиона европейци работят в държава от ЕС, на която не са граждани. Всеки ден 1,7 милиона европейци пресичат граница, за да работят в друга държава. Девет милиона европейски младежи са се възползвали от програмата "Еразъм" за образователен и професионален обмен и стажове.
Всеки ден 338 млн. граждани ползват еврото - общата валута на 19 от 28-те държави от ЕС. Общият износ на ЕС (без Великобритания) е на стойност около 5,8 трилиона евро. Това представлява над 1/3 от общия световен износ, повече от 2.5 пъти износа на Китай и над три пъти повече от износа на САЩ. ЕС е водещият търговски партньор за 80 държави. Всеки допълнителен износ на стойност един милиард евро осигурява 15 000 работни места в ЕС, отчита комисията.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"