Расте броят на гладуващите по света

В девет от десетте най-тежки хуманитарни кризи през 2016 г. гладът е бил причинен от граждански конфликти

108 милиона души достига броят на гладуващите хора в света през 2016 г. В съвместен доклад ООН и ЕС посочват, че това е с 35 процента повече в сравнение с предходната година.

В доклада се констатира, че тази хранителна несигурност при осигуряване на прехраната може да се задълбочи през настоящата година, като гладът вече застрашава директно четири зони - това са Южен Судан, Сомалия, Йемен и Североизточна Нигерия.

Понятието "хранителна несигурност" се използва за хора, страдащи от остро недохранване, които нямат възможност по един траен начин да подсигурят енергийните нужди на организма си и са принудени например да избиват добитъка си, за да оцеляват.

В девет от десетте най-тежки хуманитарни кризи през 2016 г. гладът е бил причинен от граждански конфликти.