Приключиха предизвиканите от кмета на Куклен проверки от АДФИ и Сметна палата

Животът

03-04-2017, 15:00

Снимка:

община Куклен

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Искането е гласувано от парламента, тъй като населението на Общината е под 10 хиляди души

По настояване на кмета на Община Куклен Мария Белчева, в общинската администрация беше извършена проверка от Агенция за държавна финансова инспекция - АДФИ и Сметна палата.
Искането е изпратено още в началото на нейния мандат през ноември 2015 година до Сметната палата, в което се настоява да бъде направен цялостен одит на финансите в Общината.
„Като нов кмет исках да знам върху какво стъпвам. За щастие такава проверка дойде, макар и една година по-късно. Радвам се, че беше гласувано в Народното събрание общината да бъде една от петте общини, на които да бъде направен такъв одит”, коментира Мария Белчева.
Искането е гласувано от парламента, тъй като населението на Общината е  под 10 хиляди души.
„Обърнахме се и до АДФИ, но ни отговориха, че искането ни  е много общо и трябва да има някакъв конкретен сигнал. Впоследствие, когато изготвяхме бюджета за 2016 година стана ясно, че има определени неясноти във воденото счетоводство и това стана причина да изпратим сигнал през февруари месец 2016 година до АДФИ и да ги сезираме да направят подробен преглед на начина на разходване на средствата от продажба на земи за периода 2014 – 2015 година. Такава проверка дойде от октомври 2016 до февруари 2017 година. От доклада, който имаме от АДФИ, става ясно, че през посочените години не е добре водено аналитично счетоводство и не може да се установи със сигурност за какво точно са разходвани средствата. В очакване сме на крайното решение на АДФИ и доклада от Сметната палата.”, коментира още кметът Белчева.
Констатацията в доклада сочи, че за сумата от 500 000 лева са извършени строителни дейности, друга част от 300 000 лева са дадени за издръжка на всички дейности в Общината, включително на детски градини, детски ясли, Общински съвет, домашен социален патронаж, чистота, спорт и всички други дейности по бюджета.