Подготвиха проект за водоснабдяването на село Стожер

Трасето на новия водопровод достига 8080 метра

Община Добричка ще подготви инвестиционен проект за водопровод за водоснабдяването на село Стожер, съобщават от кметската управа, цитирана от БТА. Съоръжението е част от магистрален водопровод село Батово-Добрич.
Водоснабдяването на село Стожер сега се осигурява от помпена станция по етернитов водопровод, който е амортизиран. При спиране и пускане на сондажния кладенец, който е обрушен, водата се размътва, качеството й е влошено и има опасност от прекъсване на водоснабдяването към селото. При лоши климатични условия помпената станция се поддържа трудно заради усложнения достъп, поясняват от кметската управа.
Трасето на новия водопровод достига 8080 метра и поради голямото разстояние и денивилация трябва да се изгради помпена станция с черпателен резервоар при село Соколник, съобщават от общината.
Офертите на кандидатите да подготвят инвестиционния проект за водоснабдяването на Стожер ще бъдат отворени на 13 април.В рамките на обществената поръчка, обявена от общината, трябва да бъдат изработени и подробни устройствени планове за водопровода през поземлени имоти в землищата на селата Славеево, Соколник и Стожер.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен