Успешно приключва проект за подмяна на отоплителните инсталации в пет детски градини в Пловдив

Мисия Пловдив

18-04-2017, 16:50

Снимка:

Община Пловдив

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

Основна цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност чрез подмяна на отоплителните инсталации

„Отоплителните инсталации на пет детски заведения в Пловдив бяха подменени, като в 4 от тях бяха изградени и нови слънчеви инсталации. Това стана по проект, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“, съобщи на пресконференция заместник-кметът на Община Пловдив с ресор “Общинска собственост, устройство на територията, строителство и инвестиции” инж. Димитър Кацарски.

На 18.08.2015 г Община Пловдив  подписа с Министерство на енергетиката договор за безвъзмездна финансова помощ (БФП) по Проект BG04-02-03-021-002 „Подмяна на вътрешните отоплителни инсталации и изграждане на слънчеви инсталации в 4 детски заведения в гр. Пловдив“. Проектът се изпълни по програма BG04 “Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. С подписването му, договорът беше на обща стойност 495 305,99 лв, от които 100% безвъзмездна финансова помощ от програмата. На 16.12.2016 г. Община Пловдив подписа с Министерство на енергетиката Допълнително споразумение към Договор за безвъзмездна финансова помощ, с което се даде възможност да се подмени вътрешната отоплителна инсталация на още една детска градина – ДГ „Лилия”. Стойността на допълнителното споразумение е 193 860,34 лв., с което общият размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ стана 631 166,29 лв. С подписване на Допълнителното споразумение срокът на проекта се удължи до 30.04.2017 г.

Основна цел на проекта е подобряване на енергийната ефективност чрез подмяна на отоплителните инсталации в 5 детски заведения и изграждане на нови слънчеви инсталации в 4 от тях. Това  доведе до намаляване потреблението на енергия, както и до намаляване замърсяването на околната среда. Детските заведения, обект на реновации по проекта, са: ДГ „Чучулига“, ДГ „Мирослава“, ДГ“Буратино“, ДГ „Таня Савичеваи ДГ „Лилия”

В ДГ“Чучулига“, ДГ „Мирослава“ и ДГ „Буратино” се извърши цялостна подмяна на вътрешната отоплителна инсталация, в това число тръбна мрежа и отоплителни тела с алуминиеви, като се изпълни и монтаж на термостатични вентили за регулиране на топлоподаването по помещения,

като проектът бе съобразен с необходимата нова стойност на инсталираната мощност за отопление след енергоефективно саниране. Достави се и се монтира циркулационна помпа с честотно регулируеми обороти в котелното помещение на ДГ „Чучулига” и ДГ „Мирослава” , и в абонатната станция на ДГ „Буратино”. Изгради се слънчево колекторна инсталация, базирана на плоски селективни слънчеви колектори и комбинирани бойлери и в трите градини.

В ДГ „Таня Савичева“ също се извърши цялостна подмяна на вътрешната отоплителна инсталация – тръбна мрежа и отоплителни тела с алуминиеви, монтираха се термостатични вентили за регулиране на топлоподаването по помещенията, като проектът бе съобразен с инсталираната мощност за отопление след енергоефективно саниране. Чрез проекта се премина от отворен тип към затворен тип система с монтаж на затворен разширителен съд, достави се и се монтира циркулационна помпа с честотно регулируеми обороти в абонатната станция.

В ДГ „Лилия”, за да се постигнат оптимални температури и благоприятен топлинен комфорт, се изгради нова абонатна станция, присъединена към централно топлоснабдяване. По проекта се демонтира съществуващата вътрешна отоплителна инсталация /ВОИ/ и се изгради нова. Монтираха се нови алуминиеви глидерни радиатори, оборудвани с арматура от обезвъздушители, спирателни и регулиращи термостатични вентили.

Бяха монтирани нови водоразпределител и водосъбирател. По проекта се реновира системата за БГВ и се изгради слънчево колекторна инсталация, базирана на плоски селективни слънчеви колектори, както и се монтираха 3 комбинирани бойлера по 500 л, покриващи нуждите от топла вода в кухненския блок и детските групи.

Резултати от реализацията на проекта:

- Монтирани 7 029,9 л.м. нова тръбна мрежа и 434 л.м. нов водопровод

- Монтирани 552 бр. нови алуминиеви отоплителни тела, в комплект с термостатични вентили за регулиране на топлоподаването в помещенията

- Монтирани 10 бр. циркулационни помпи с честотно регулиране

- Изградени 4 слънчеви инсталации, с общо 28 колектора за затопляне на вода за битови нужди

- Монтирани 6 бр. комбинирани бойлери

- Подобрен топлинен комфорт в сградите на детските заведения, в съответствие с нормативните изисквания за качество на обитаемата среда с оптимизиран разход на енергия

- Намалени енергийни разходи в детските заведения

- Намалено замърсяване на околната среда поради намаляване отделянето на вредни емисии на CO2 и фини прахови частици в атмосферата.