Организират изложение – базар на занаятите и изкуствата

На 23 и 24 май

Изложение – базар на занаятите и изкуствата по случай 24 май ще радва жителите и гостите на Добрич. Базарът се организира от Община Добрич по случай Деня на славянската писменост, на българската просвета и култура. Изложението ще се проведе на площад „Свобода“, от 23 до 24 май включително. Дейностите по време на базара ще се осъществяват върху 10 места по 9 кв. м, в еднотипни шатри, разположени по схема, утвърдена от главния архитект. В него могат да участват занаятчии, художници, приложници и фирми със занаятчийски тип производство (само промишлени стоки). Всеки участник може да кандидатства само за едно място, за целия период на базара. Заявления за участие се приемат от 15 до 17.05.2017 г. включително на място, в община Добрич - Център за услуги и информация, работно място „Икономическо развитие“. Допустимо е, за лица, които са от други населени места и нямат пълномощник на територията на град Добрич, подаване на заявлението по е-поща, на официалния е- адрес на общината dobrich@dobrich.bg, при условията на регламента за провеждане на изложението.