Приет е плана за 2017 г. за изпълнение на Национална стратегия за демографско развитие

Общество

26-04-2017, 19:20

Снимка:

bulgariautre/ архив

Автор:

Дани Стоянов

Всичко от Автора

Още по Темата:

Приета е позицията на България по преговорите за Brexit

МТСП координира разработването на Плана за 2017 г. като приложи подход на максимално широко съгласуване

Правителството одобри годишен план за изпълнение на актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в България (2012-2030 г.), съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. Планът систематизира набелязаните комплексни и секторни мерки, които оказват въздействие върху демографското развитие в краткосрочен и средносрочен времеви обхват.

Основните фактори, които влияят върху демографското развитие, са не само демографските процеси – раждаемост, смъртност, миграция, но и развитието на качеството на човешките ресурси. Предвид инерционния характер на демографските процеси, мерките в плана са насочени не само към повлияване върху основните им показатели, но и към адаптиране на секторните политики към демографските промени. В тази връзка, основен елемент в демографската политика е развитието и повишаването на качествените характеристика на човешкия капитал.

Мерките ще бъдат финансирани от бюджетите на компетентните ведомства в рамките на утвърдените с държавния бюджет разходи, актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г., Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, други оперативни програми, както и по европейски и международни проекти.

. Документът бе изработен в рамките на националния механизъм за координация и мониторинг на демографската политика, в който участват представители на министерствата, държавните агенции, социалните партньори, неправителствени организации, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Националното сдружение на общините в Република България, Българския червен кръст и др.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен