Безработни ще участват в разкопките на Залдапа

Ангажирани по програмата за заетост

До 15 май 12 безработни лица от община Крушари ще бъдат назначени за срок от 6 месеца в изпълнение на Регионална заетост  на Област Добрич за 2017г., съобщават от общината.  Безработните лица, които ще бъдат наети, са от определените рискови групи  - безработни младежи до 29 години, безработни лица над 50г., лица с ниска или нетърсена на пазара на труда квалификация или продължително безработни лица.  За изпълнението на ангажиментите на община Крушари по Регионалната програма ще се търсят  общи работници от селата Крушари, Пол.Дяково, Добрин, Абрит, Коритен, предвид намеренията на общинското ръководство разкопките на крепостта Залдапа да продължат и през идващия летен сезон.  
Община Крушари се ангажира със собствен финансов принос от 12хил.лв., с които да бъде закупена по-специализирана техника, необходима за археологическите разкопки, както и допълните задължителни плащания към наетите лица. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен