Виртуална разходка из артефактите в ИМ “Искра“ - Казанлък

“Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробни комплекси и движимо културно наследство от Долината на розите и тракийските царе“

В ИМ“Искра“, гр.Казанлък се проведе заключителната пресконференция по проект “Документиране и дигитализиране на тракийски гробници, гробни комплекси и движимо културно наследство от Долината на розите и тракийските царе“, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, подписан между Министерство на културата и Исторически музей „Искра“, гр. Казанлък по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременно изкуство“ в рамките на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на ФМ на ЕИП, подписан между България, Исландия, Лихтенщайн и Кралство Норвегия. Стойността на проекта е 187 034.41 Евро.

Реализирането на настоящия проект затвърди принципа на участие на институциите и обществото в дейности, свързани с опазване и съживяване на историята и културното наследство. За проекта разказаха заместник директорът на музея Радослав Петков Иво Чакъров, представител на фирмата, реализирала дигитализацията. Проектът е пряко свързан с модернизирането на материалната база на Исторически Музей „Искра“, Казанлък, успоредно с обучението на 20 души (6 души - представители на ИМ "Искра" и 14 души - представители на ромския етнос) за работа със закупения хардуер и софтуер за дигитализиране на триизмерни културни ценности и дигитална анимация.

Инвестицията за новите технологии е голяма и закупуването й не би било възможно с ограничения бюджет на музея. Разработен е нов интернет портал kazanlakmuseum.com а също и ГИС, който съдържа документирането на археологическите обекти, по отношение на пространствените им характеристики и географското местоположение, средата, в която се намират и базисна информация за тях.

На разположение на посетителите на Исторически Музей „Искра“ функционират четири електронни табла, в различните нива на музея за лесен достъп до дигиталното съдържание и 3D възстановки на движимото и недвижимо културно наследство, като към момента са дигитализирани 1 260 артефакта, но броят им тепърва ще расте. В бъдеще ще бъде разширено и ползването на интерактивните табла по различни туристически обекти.

Развитието на един толкова богат фонд от дигитализирани движими и недвижими културни паметници  с изключително значение за местната археология и история безспорно ще добави стойност към туристическия потенциал на културния ресурс, с което ще генерира допълнителен интерес от страна на туристите. По този начин районът ще се утвърди като предпочитана туристическа дестинация, което от своя страна е благоприятно условие за растежа на местната икономика.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"