В Силистра днес няма първомайски прояви

Добруджанци

01-05-2017, 11:11

Снимка:

Община Силистра

Автор:

dobrichutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Отбелязваме Първи май

Комунистите откраднали Първи май от анархистите

122 години след първото честване на 1 май

Сто и двайсет и две години след първото честване на 1 май в Силистра - през 1895 година - днес в крайдунавския град не се провеждат първомайски прояви.
Макар че Силистренският край няма облик на характерен индустриален район, работническото и синдикалното движение тук също са с традиции. Още през 1893 година в Силистра е регистрирана първата в страната стачка на шивашките работници за намаляване на работния ден и за по-добро заплащане, съобщава БТА. До края на деветнайсети и през първото десетилетие на двайсети век има още няколко протестни прояви на наемни работници. През 1902 година е основано Общо работническо дружество, а през 1922 година в Силистра се изграждат работнически синдикати и се избира синдикален съвет. 
И днес задачите на синдикатите се предопределят от развитието на икономиката. Равнището на безработицата в Силистренска област е 14.4 на сто - по-високо от средното за страната от 8 на сто. Продължително безработните с престой на трудовата борса над 1 година са 48 на сто. Най-голям е делът на безработните над 50 години - 43 на сто. Най-високо е равнището на безработицата в Кайнарджанската община - 39.7 на сто. През първото тримесечие на тази година при проверки на дирекция "Инспекция по труда" в Силистра са регистрирани 973 нарушения, свързани с трудовите правоотношения и на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.