В Бургас се проведе Академия за доброволци

Мисия Бургас

04-05-2017, 10:30

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Хванаха рецидивист, дирен в Европа заради трафик на хора

Академията е организирана от Национална комисия за борба с трафика на хора

За втори път град Бургас бе домакин на ежегодната инициатива на Национална комисия за борба с трафик на хора - Академия за доброволци, която се проведе в периода 25-28 април. В седмото участие на Академията взеха участие близо 50 ученици-доброволци, представители на различни учебни заведения, намиращи се на територията на общините, към които функционират деветте Местни комисии за борба с трафика на хора. Децата от Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Русе и Сливен имаха възможност да придобият базисни умения, свързани с идентификацията и превенцията на трафика на хора, разработване на превантивни кампании и проекти, оказване на помощ и подкрепа на съученици и приятели, потенциални жетви на престъплението.

Академия за доброволци бе организирана от Национална комисия за борба с трафика на хора (НКБТХ) към  Министерския съвет, фондация "Ханс Зайдел", Община Бургас и Местната комисия за борба с трафика на хора (МКБТХ), гр. Бургас.

Събитието бе открито от д-р Лорис Мануелян - заместник-кмет на Община Бургас и председател на МКБТХ - Бургас, Камелия Димитрова - секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора и г-жа Росица Янева - секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора - Бургас.

Д-р  Лорис Мануелян изказа цялостната си подкрепа към инициативата, очертавайки още веднъж значимостта на ученическото участие в подобни преванционни дейности, насочени към повишаване на специфичната информираност и практически компетенции, свързани с трафика на хора.

Приветствие към учениците отправи и г-н Норберт Чайпек, управител на приюта за жертви на трафик на хора в гр. Бургас.

Тазгодишната Академия изправи младите хора пред ново предизвикателство, насочвайки вниманието им към онлайн средата, като инструмент за активна превенция и достигане на голям брой публики. Сформираните екипи от ученици разработиха, заснеха, монтираха и презентираха самостоятелни видео материали, които биха могли да бъдат ползван пред техни съученици, с цел информиране и превенция. Изработените продукти ще бъдат допълнително обработени и публикувани във Facebook страницата на Академията и разпространени сред техни съученици.

Като част от задължителната обучителна програма, учениците преминаха през модули, насочени към ранна идентификация на рискови фактори за трафик на хора и практически умения за реакция при отчитане на подобни индикатори. Включиха се в интерактивни сесии, насочени към изработването на екипни проекти за разпространяване на изработените видео материали. Предстои тяхната реализация на местно ниво.