Пада цената на земеделската земя в Силистренско

Най-голямо увеличение на цената на рентата спрямо предходната година има в община Дулово

Средната цена на декар земеделска земя в Силистренско през миналата година в сравнение с 2015 година е намаляла с 0.4 на сто, показва справка от отдела "Статистически изследвания" в Силистра на Териториалното статистическо бюро - Север, съобщава БТА. 
Средната цена на един декар земеделска земя е 989 лева, което нарежда Силистренска област на трето място след областите Добрич и Русе и преди областите Варна и Ямбол. Най-висока е цената на земеделската земя в община Силистра - 1 377 лева на декар. Най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година е отчетено в община Кайнарджа - с 17.4 на сто.
През миналата година средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя в област Силистра достига 71 лева. Това нарежда областта на второ място в страната непосредствено след област Добрич и преди областите Разград и Варна. В сравнение с 2015 година средната цена на рентата на един декар в областта се е увеличила с 1.4 на сто. През 2016 година най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в общините Дулово и Главиница - по 76 лв. Най-голямо увеличение на цената на рентата спрямо предходната година има в община Дулово - с 5.5 на сто.