Особеностите на съдебните процедури с участието на деца

Животът

12-05-2017, 11:47

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Новото лице на стария бургаски Отрезвител

Тази тема ще представят на семинар в Районен съд – Бургас

Участието на деца в съдебните процедури. Как да изслушваме и разбираме децата. Недоразуменията в езика и комуникацията и как да разграничим какво казва детето и какво казва родителя. Синдрома на родителска отчужденост. Детската сексуалност и стадиите на психосексуалното развитие. Това са част от темите, по които говорят експерти психиатри на организирано днес регионално обучение за магистрати от Бургаски регион, с партньор -  Районен съд – Бургас.

 „Похвално е, че Бургаският районен съд работи активно в насока адаптирането на децата в съдебната система. Вие, като магистрати, ежедневно се сблъсквате с насилието, което се проявява все по-често над деца. Налага Ви се да говорите с тях!“, с тези думи един от лекторите на форума, Весела Банова, управител на Психоаналитичен институт „ТОЛК“ се обърна към аудиторията. Присъстват над 30 магистрати от Апелативен, Окръжен, Районен съд – Бургас и районните съдилища. Друг лектор на обучението е д-р Любомир Жупунов, детски психиатър, който обърна внимание на стадиите на психосексуалното развитие и разграничаването на нормалните прояви на детска сексуалност от проявите, дължащи се на насилие. Магистратите отчетоха като важно в днешния агресивен свят, в който живеем и каквито проблеми срещат в работата си, да се запознаят с индикаторите за психично страдание и насочването за специализирана оценка на децата.

В началото на семинара, всеки съдия представи себе си и делата, с които се занимава. Магистратите предложиха въпроси за обсъждане, свързани със споровете за родителски права, които разглеждат в съдебна зала; разпитите, които водят с деца, пострадали от сексуално насилие. Участниците отчетоха актуалността на темите за водените дела за домашно насилие и за осиновяване.

Регионалното обучение „Гражданско право. Особености на съдебните процедури с участието на деца“, чийто домакин и партньор по проекта е Районен съд – Бургас, продължава през целия ден.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен