На 17 май мерят кръвното налягане в центъра на Добрич

Поводът е Световният ден за борба с хипертонията ’2017 и Националната кампания„артериалната хипертония като основен рисков фактор за предсърдно мъждене”

Артериалната хипертония (АХ) се счита за„съвременна епидемия“, тъй като се установява при 4 от 10 възрастни над 25-годишна възраст и се определя като глобален рисков фактор за смърт и нетрудоспособност. Честотата й нараства с възрастта, като се повишава стъпаловидно след 50 годишна възраст, и след навършване на 65 години достига до 80% при жените и 77.2% при мъжете.

Всяка година 17 май протича под различно мотоза де се повиши информираността на гражданите по различни въпроси, свързани с високото кръвно налягане. Тази година вниманието е насочено специално към предсърднотомъждене (ПМ), към причинната  връзка с артериалната хипертония и мозъчния  инсулт.

 В последните 20 години  ПМ се очертава като един от най-значимите медицински проблеми в Европа. Артериалната хипертония и захарният диабет са негови доказани предиктори. ПМ е сериозно ритъмно нарушение, с честота също нарастваща с възрастта, което отчасти се дължи на подобрените диагностични възможности. ПМ е често усложнение на дългогодишна АХ и носи висок риск за сърдечносъдова заболеваемост и смъртност. АХ е отговорна за повече случаи на ПМ от всеки друг рисков фактор, като се установява до 90% от участващите в клинични проучвания за ПМ. Пациентите с ПМ имат пет пъти по-висок риск от мозъчен инсулт и два пъти по-висок риск от смърт.

 Приблизително 1/3 от всички инсулти са причинени от ПМ вследствие тромбоемболия, като тези инсулти често са по-тежки, отколкото инсултите с друга причина. ПМ е причина и за т.н. “глухи инсулти“, при които пациентите нямат оплаквания.

 По данни на БЛХ честотата на ПМ понастоящем е удвоена (2%) в сравнение със съобщаваната преди десетилетие и варира по пол и възраст. Аналогично на другите страни, у нас ПМ е представено в 0.12-0.16%  от лицата на възраст под 49 години, 3.7-4.2% във възрастта 60-70 години и достига 10–17%  във възрастта на и над 80 години. Честотата е по-висока при мъжете с отношение 1.2:1 спрямо жените. При над 30% от пациентите ПМ протича безсимптомно, като рискът е еднакъв с риска при наличието на симптоми.

В Световнияден на хипертонията 17 май, за 11-та поредна година у нас ще се проведеНационалназдравнакампания под мотото“Артериалната хипертония като основен рисков фактор за предсърдномъждене“. Официналнотой откриване ще се състоив София, в 11ч.на пл. ″Света Неделя″ №7 (до входа на МЕТРО станция Сердика).Кампанията е организиранапоинициатива наБългарската лига по хипертония, Българскотокардиологично дружество, Българскиятчервенкръст,Асоциацията на студентитемедици в България, MicrolifeБългария,БьорингерИнгелхаймБългария и ще обхване градовете София, Пловдив, Варна, Търговище, Добрич, Бургас, Русе, Плевен, Хасково, Стара Загора иБлагоевград.

На 17 май 2017г., от 10 до 16ч.,в единадесетте града от странатана публични места щебъдатразположенипунктове, където гражданите ще бъдат консултирани безплатно за проблеми, свързани с хипертонията и предсърднотомъждене, ще се правят безплатни измервания на кръвно налягане с електронниапарати с вградена Afib-технология (от англ. AtrialFibrillation – предсърдномъждене) за автоматично откриване на ПМ, акото е налично в момента на измерването.Afib-технологията е алгоритъм, създаден и патентован от компания Microlife. Има висока чувствителност (97-100%) и висока специфичност (89%), което позволява да се открие ПМ с диагностична точност, сравнима с ЕКГ-изследване. 

 На 17 май, сряда, 10-16 ч.- Добрич - бул. „25-ти септември“, пред бившата сладкарница „Ропотамо“.

 

 Световният ден на хипертонията (WHD)се отбелязва за първи път през 2005г. по инициатива на Международното дружество по хипертония и свързаните с него кампании имат за цел да обединят усилията на медицински специалисти, пациенти, граждани и институции за популяризиране на социалната значимост на заболяването, за важността на превенцията, контрола и лечението му.

 Инициативата се подкрепя официално от Международното дружество по хипертония (ISH), Световният ден на бъбречните заболявания (WKD), Световната инициатива по проблемите,свързани с консумацията на сол и здравето (WASH) и Международната диабетна федерация (IDF). Всички тези организации (WHD, WKD,WASH, IDF) работят съвместно за повишаване информираността на населението в световен мащаб за значението на високото кръвно налягане, като рисков фактор за възникване на различни сърдечно-съдови, мозъчно-съдови, бъбречни и други усложнения.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"