АИКБ иска премахване на минималната работна заплата

По данни на МВФ България е сред най-потърпевшите от емиграцията от Изток на Запад

Асоциацията на индустриалния капитал в България иска да се премахне минималната работна заплата за цялата страна и да се развие колективното трудово договаряне по икономически дейности. Това каза председателят на АИКБ  Васил Велев на открито за медиите  заседание на управителния съвет на асоциацията.
България е с петата най-висока минимална работна заплата спрямо брутния вътрешен продукт в ЕС. Производителността на труда в страната е 15,26 на сто от тази в ЕС - 28, а възнагражденията са 21,07 на сто от тези за ЕС-28, което показва, че заплатите изпреварват производителността на труда, сравнено с останалите страни в ЕС, каза Велев. България има и по-висок размер на съотношението компенсация на наетите като процент от БВП от повечето източноевропейски страни, а от всички държави -  членки на ЕС, има най-високия ръст на това съотношение за периода 2005-2016 г.
Той допълни, че в момента под минималната заплата в страната работят стотици хиляди души, които са назначени на половин работен ден, на три четвърти работен ден, а реално работят осем часа.
Данните  на НСИ показват, че  работната сила в България намалява със 73 хиляди през 2016 г., заетите намаляват с 15 хиляди, каза Велев и допълни, че в страната ни все по-малко има кой да работи. По думите му това е големият проблем, който трябва да се дискутира от цялото общество.
Общият брой на хората извън работната сила достига 2 900 000 души, от тях едва 239 хиляди имат желание да работят.
Председателят на АИКБ цитира данни, според които доходите на работещите в страните от ЕС без регламентирана минимална работна заплата са 1,6 пъти по-високи от тези на трудещите се, където има регламентирана минимална работна заплата, а безработицата е 1,4 пъти по-ниска. Направените изчисления показват, че средната работна заплата за страните, които нямат регламентирана минимална работна заплата, е значително по-висока от тази в страните, които  имат регламентирана задължителна минимална работна заплата, допълни той.
По данни на МВФ България е сред най-потърпевшите от емиграцията от Изток на Запад. Близо 20 милиона души са напуснали Източна Европа за последните 25 години. Най-голям е отливът от Югоизточна Европа - България, Румъния, Хърватия и Албания, към 2012 г. около 16 на сто от населението на тези страни е емигрирало на Запад. България е сред най-засегнатите от емиграцията на Запад страни. Това е намалило растежа на БВП със средно 7 процентни пункта, намалява и производителността на труда, увеличава фискалната тежест и забавя допълнително напредъка в иновациите.
Васил Велев заяви, че  в политиката  по доходите  извънредни мерки в България не са нужни, те растат по-бързо, отколкото икономиката. Необходимите мерки са хората, които имат висше образование в рамките на държавната поръчка, да имат ангажимент да работят в България или в български предприятия за определен период от време.
За техническите специалности трябва незабавно да се заделят финансови ресурси за отпускане на стипендии както за висше, така и за средно професионално образование. Стипендията също да е свързана с ангажимент за работа в България, предлагат от АИКБ.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен