Със 109 лева по – ниска от средната за страната е работната заплата в Русенско

Парите

27-05-2017, 09:00

Снимка:

Пресцентър Община Русе

Автор:

Русе утре

Всичко от Автора

Още по Темата:

ОУ „Отец Паисий“ – Русе с кампания за болен второкласник

През първото тримесечие

През първото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Русе е 814 лв., или със 192 лв. под средната за страната (1 006 лева). Спрямо четвъртото тримесечие на 2016 г. е регистрирано намаление от 14 лв., а в сравнение с първото тримесечие на 2016 г. увеличението е с 54 лв., или със 7.1%. Средната месечна работна заплата за януари е 803 лв., за февруари – 807 лв., и за март – 831 лева. По размер на средната заплата областта се нарежда на 9-та позиция сред областите в страната заедно с област Шумен. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1 372 лв. и Стара Загора – 963 лева. С най-ниско средномесечно възнаграждение отново са наетите лица в област Видин – 643 лева. В сравнение с последното тримесечие на 2016 г. в общо 12 области в страната е регистрирано увеличение в размера на работната заплата, като най-значителен е ръстът в област Ямбол – с 8.1%. В две от областите в страната (Търговище и Шумен) ръстът на показателя е по-малък от 1%.

 

В обществения сектор средната работна заплата за периода януари – март 2017 г. е 885 лв., а в частния сектор – съответно 796 лева. В сравнение с предходното тримесечие средната работна заплата в обществения сектор на областта бележи намаление с 47 лв. или с 5.0%, а в частния – с 0.9%. Средната месечна работна заплата на наетите в обществения сектор е с 11.9% под средното равнище за страната, а тази в частния – с 20.9%. В национален мащаб средната работна заплата в частния сектор надвишава тази в обществения с 2 лв. или с 0.2%, докато за област Русе разликата е 11.2% в полза на обществения сектор.

 

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2017 г. са получили наетите лица в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 449 лв., «Добивна промишленост» – 1 110 лв. и „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 975 лева. И през това тримесечие най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” – 478 лв., и „Административни и спомагателни дейности” – 529 лева. В сравнение с последното тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата на наетите по трудово правоотношение в хотелиерския и ресторантьорския бизнес бележи спад с 3.0%, а при ангажираните с административни и спомагателни дейности увеличението е с 13.3%.

Спрямо периода октомври – декември 2016 г. в 5 икономически дейности в област Русе средната месечна работна заплата бележи увеличение, което е най-значително в добивната промишленост и дейност «Транспорт, складиране и пощи». В останалите икономически дейности, представени в област Русе, средномесечното възнаграждение на наетите лица намалява.

Сравнението на средната месечна работна заплата на наетите лица по трудово и служебно правоотношение по икономически дейности в област Русе със средното равнище за страната показва, че в икономически дейности «Селско, горско и рибно стопанство», «Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и „Транспорт, складиране и пощи“ средната работна заплата за областта надвишава регистрираната средна за страната.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен