Правителството одобри позицията ни за Съвета „Правосъдие и вътрешни работи“

Заседанието ще се проведе днес, 8 юни и утре, 9 юни в Люксембург

Правителството одобри българската позиция за участие в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи“, което ще се проведе на 8 и 9 юни в Люксембург, съобщават от пресцентъра на Министерски съвет. В контекста на последователната ни позиция за създаване на силна и ефективна Европейска прокуратура, България ще подкрепи постигането на общ подход по проекта за създаване на Служба на Европейския прокурор.

Страната ни ще подкрепи и декларация, в която се посочва, че избраният механизъм за финансиране на Европейската прокуратура няма да се превърне в прецедент за финансирането на други инициативи в рамките на процедурата за по-засилено сътрудничество.

На заседанието ще бъдат обсъдени още предложението за директива относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание, както и въпросът за изслушването на деца в съдебните производства в контекста на проекта на новия Регламент „Брюксел IIа“.

Ще бъдат разгледани и предложенията за директиви относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения; за борбата с изпирането на пари по наказателен ред; за регламент относно защитата на лицата във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на ЕС.

В частта „Вътрешни работи“ се очаква да бъдат взети решения относно наказателното правосъдие в киберпространството, Заключения на Съвета за защита на децата-мигранти, предложение за създаване на система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им, законодателен пакет за изменение на правната рамка на Шенгенската информационна система, миграцията, политиката за връщане и информационните системи.

Днес и утре ще се проведе и заседание на Съвета на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика. На него България ще подкрепи заключенията на Съвета, че пътната безопасност е споделена отговорност, която изисква предприемането на конкретни и съвместни действия от страна на институциите в ЕС.

Очаква се приемането на Заключения относно приоритетите на политиката на ЕС в областта на морския транспорт до 2020 г., очертани с Декларацията от Валета. В сектор „Телекомуникации“ ще бъде представен доклад за напредъка по проблемите на регулаторната рамка. Ще се проведе политически дебат, свързан със сигурността за инвестициите в единния пазар, създаването на ясна и разбираема правна рамка и на ефективна координация от гледна точка на тяхното практическо приложение.

България ще изрази положителна позиция в подкрепа на ефективно функциониращ пазар на трансгранични пощенски услуги. В дневния ред на заседанието е и обсъждането на доклад относно зачитането на личния живот и защитата на личните данни в електронните съобщения.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен