Одобрени са проектоспогодби за трудовата миграция с Армения, Молдова и Украйна

Политика

28-06-2017, 13:25

Снимка:

Bulgariautre

Автор:

Мила Иванова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Правителството прие критерии за средищните детски градини и училища

Правителството одобри проекти на двустранни спогодби с Армения, Молдова и Украйна в областта на трудовата миграция

Документите ще послужат като основа за водене на преговори за регулирането на заетостта на гражданите на трите държави в България.
Предвижда се при наемането на граждани на една от държавите на територията на другата да се изисква валидно разрешение за работа. С проектите на спогодбите се предлага гражданите, които бъдат наети на територията на другата страна, да се ползват със същите права и задължения, които са в сила за местните работници.
Подписването на спогодби с Армения, Молдова и Украйна ще даде възможност за осигуряване на кадри за икономическите сектори, в които има недостиг на работна сила.
От страна на България спогодбите ще се изпълняват от Агенцията по заетостта.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен