Оцениха Мария Габриел като квалифицирана за задълженията си на еврокомисар

Номинацията й ще бъде гласувана в Европейския парламент идния вторник

Оценките от изслушването за европейски комисар на Мария Габриел официално излязоха. Координаторите на ITRE и CULT заключиха единодушно, че българката е квалифицирана както за член на колегиума на Комисията, така и за изпълнението на специфичните възложени й задачи.

Номинираната за член на Комисията г-жа Габриел участваше и отговори на въпросите като цяло по много компетентен и убедителен начин, се казва в становището на комисията IMCO.

Според комисията JURI българката е показала „добро разбиране на главните предизвикателства, свързани с реформата на авторското право, и настоя на своята готовност да сътрудничи с Европейския парламент и Съвета с оглед осигуряване на успеха на пакета за авторското право".

Номинацията на Габриел ще бъде гласувана в Европейския парламент идния вторник.