МРРБ: Готви се механизъм за финансиране на пречиствателни станции в малките населени места

Над 11 млн.лв. са планираните инвестиции в област Смолян от ВиК оператора до 2021 г.

Над 11 млн.лв. ще бъдат инвестирани в област Смолян за модернизиране на водопреносната и канализационна система до 2021 г. само по линия на средствата, които генерира ВиК операторът. Това обяви в Девин заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова, предава пресцентърът на МРРБ. "Средствата са заложени в бизнес плана на дружеството, което обслужва 10-те общини в областта", допълни тя.

Заместник-министър Крумова подчерта, че нуждите за ВиК-сектора са огромни, а средствата - ограничени, заради което се търсят различни източници на финансиране. В момента се разработва механизъм за финансиране на пречиствателни станции в населени места с еквивалент жители между 2000 и 10000. Те в момента нямат достъп до безвъзмездни европейски средства по оперативните програми за обновяване на ВиК мрежите и пречистващи съоръжения, защото не отговарят на изискванията.

„Това, което планираме в момента е да създадем фонд, който да финансира дейности, с които да постигнем мерките за качество на водите в по-малките населени места. Идеята е този фонд да покрие празнотата в населените места, които не са допустими бенефициенти по европейските фондове”, обясни зам.-министър Крумова. Предвижда се фондът да обедини средства от различни източници, които могат да финансират ВиК инфраструктура, като например ПУДООС, държавния бюджет и др. институции, като все още не е изяснено как ще се кандидатства. В момента се прецизират мерките и изискванията за изпълнение на такива проекти, които ще бъдат въз основа определените приоритети в регионалните планове, за да не се натоварват хората допълнително”, обясни зам.-министър Крумова.

„Основното предизвикателство пред нас е да се осъзнае нуждата от изграждане на устойчива инфраструктура, която да гарантира доставката на качествена питейна вода и пречистване на замърсената. Нужни са ни милиарди, но и финансов модел за устойчивост на инфраструктурата, както и достъп до качествени услуги на социалнопоносима цена, каза още зам.-министър Крумова.

Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството обясни, че с цената на водата могат да се покрият само част от нуждите на сектора. Тя напомни, че според действащото законодателство, основното изискване е за единна стойност на услугите за доставяне, отвеждане и пречистване на водата в рамките на една обособена територия.

„Заради взетото решение за уеднаквяване на цената на водата в област Смолян е възможно в някои населени места да има повишаване на цената, както в част от община Девин, но в други места тя е понижена“. Според нея не може да се очакват качествени услуги, ако не се генерират достатъчно приходи. „Няма как да е безплатна водата при условие, че тя се доставя от сложни системи. Затова трябва да има адекватни цени, за да се поддържа тази услуга на високо ниво”, допълни още Крумова.

Зам.-министърът отбеляза, че в бизнес плановете на ВиК операторите, които се съгласуват с асоциациите на собствениците (общини и държава), са заложени всички необходими оперативни разходи и предвидените капиталови инвестиции, които ще се реализират в дадена област и не бива да се разглеждат само като цени на водата. „Бизнес планът изчислява адекватната цена на водата.

Заместник-министър Малина Крумова взе участие в работна среща в Девин, организирана от местната администрация, в присъствието на кмета на община Девин Красимир Даскалов, областния управител на Смолян Недялко Славов, директора на ВиК- Смолян инж. Мариян Николов и др. Срещата бе по повод разясняване на начина за ценообразуване на питейната вода в Девин. Заради поскъпването с 27 ст. на кубичен метър в общината бе сформиран инициативен комитет, който започна подписка против новата цена.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"