Съдят две лица за незаконно разрушаване на сграда на Тютюнев склад в Пловдив

Крими

03-07-2017, 16:01

Снимка:

plovdivutre.bg архив

Автор:

plovdivutre.bg

Всичко от Автора

По делото са призовани 34 свидетели, извършени са строително-техническа, компютърна и графологична експертизи

Окръжна прокуратура-Пловдив внесе в съда обвинителен акт спрямо Георги Бранеков, на 37 г., за това, че в периода 20 декември 2013 г. до 9 февруари 2016 г., като представител, и от 15 юли 2015 г. като управител на фирма „Одрин 8“ ЕООД-Пловдив, при условията на продължавано престъпление, в съучастие, като извършител с Александър Николич, като подбудител, организирал осъществяване на противозаконна дейност в защитена територия за опазване на културно наследство – групов паметник на културата – Историческа зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив“, включваща Тютюнев склад – сграда на ул. “Одрин” в гр. Пловдив, притежаваща и понастоящем статут на единична недвижима културна ценност, като е знаел, че нарушава разпоредбите на Закона за културното наследство – престъпление по чл.277а ал.6 във връзка с чл.20 ал.2 във връзка с чл.26 ал.1 от Наказателния кодекс.
Георги Бранеков е предаден на съд и за това, че на 19 ноември 2010 г. в гр. Пловдив, като упълномощен представител на фирма „Одрин 8“ ЕООД, в съучастие като извършител с Александър Николич, като подбудител, съзнателно се е ползвал от преправен официален документ – Удостоверение, издадено от Министерството на културата, Национален институт за недвижимо културно наследство, като преправката е била, че  сградата на ул. „Одрин“№8, квартал 165, планоснимачен №610 в гр. Пловдив не притежава статут на единична недвижима културна ценност по Закона за културното наследство и че е „извън охранителната зона“ на архитектурно-строителна недвижима ценност „Тютюнев склад“ на ул. „Одрин“ в гр. Пловдив – престъпление по чл. 316 във връзка с чл.308 ал.1 във връзка с чл.20 ал.2 в ъв връзка с чл.26 ал.1 от Наказателния кодекс.
Окръжна прокуратура-Пловдив предаде на съд и Александър Николич, на 46 г., български и сръбски гражданин, за това, че в периода от 27 октомври 2009 г. до 19 ноември 2010 г., като управител на фирма „Одрин 8“ЕООД, при условията на продължавано престъпление, организирал осъществяване на противозаконна дейност в защитена територия за опазване на културното наследство  групов паметник на културата – Историческа зона „Филипопол-Тримонциум-Пловдив“, включваща Тютюнев склад – сграда на ул. Одрин в гр. Пловдив, притежаваща и понастоящем статут на единична недвижима културна ценност, като е знаел, нарушава разпоредбите на Закона за културното наследство – престъпление по чл.277а ал.6 във връзка с чл.26 ал.1 от Наказателния кодекс.
Александър Николич е предаден на съд и за това, че в периода от 20 декември 2013 г. до 15 юли 2015 г., като управител на фирма „Одрин 8“-Пловдив ЕООД, и от 15 юли 2015 г. до 9 февруари 2016 г., като изпълнителен директор на „Пи Джей Трейд“,едноличен собственик на капитала на дружество „Одрин 8“ ЕООД, на 4 пъти в съучастие , като подбудител и помагач, умишлено склонил Георги Бранеков, да извърши престъпление и го подпомогнал чрез съвети и разяснения как, къде и пред кои органи да подаде документи по организиране и осъществяване на противозаконно дейност в защитена територия за опазване на културното наследство – престъпление по чл.277а ал.6 във връзка с чл.20 ал.3 и ал. 4 във връзка с чл.26 ал.1 от Наказателния кодекс.  
Александър Николич е предаден на съд и за това, че на 4 октомври 2010 г. , като управител на фирма „Одрин 8“ЕООД, съзнателно се е ползвал от преправен официален документ – Удостоверение, издадено от Министерството на културата, Национален институт за недвижимо културно наследство, като преправката е била в частта на съдържанието, че  Сградата на ул. „Одрин“№8, кв.165, пл.№610 в гр. Пловдив не притежава статут на единична недвижима културна ценност по Закона за културното наследство и че е „извън охранителната зона“ на архитектурно-строителна недвижима ценност „Тютюнев склад“ на ул. „Одрин“ в гр. Пловдив – престъпление по чл. 316 във връзка с чл.308 ал.1 във връзка с чл.20 ал.2 в ъв връзка с чл.26 ал.1 от Наказателния кодекс.
Александър Николич е предаден на съди за това, че на 19 ноември 2012 г.  умишлено склонил Георги Бранеков, като извършител и като пълномощник на фирма „Одрин 8“ ЕООД, чрез съвети и разяснения как и пред кои органи да се ползва от преправен официален документ, че  Сградата на ул. „Одрин“№8, кв.165, пл.№610 в гр. Пловдив не притежава статут на единична недвижима културна ценност по Закона за културното наследство и че е „извън охранителната зона“ на архитектурно-строителна недвижима ценност „Тютюнев склад“ на ул. „Одрин“ в гр. Пловдив – престъпление по чл. 316 във връзка с чл.308 ал.1 във връзка с чл.20 ал.3  и ал.4 във връзка с чл.26 ал.1 от Наказателния кодекс.
По делото са призовани 34 свидетели, извършени са строително-техническа, компютърна и графологична експертизи, приложени са протоколи за претърсвания и изземвания, справки за фирми, копия от документи и др.  Установено е, че на мястото на разрушената сграда е било предвидено изграждане на многоетажен хотел с подземни паркинги и гаражи, както и други обслужващи сгради.