Има увеличение на приходите от нощувки в областта

Пренощувалите чужденци са 2 370

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през май 2017 г. са 12 721, или с 13.1% повече в сравнение със същия месец на 2016 година, съобщават от Националния статистически инститит. От всички пренощували лица 81.4% са българи, като по-голямата част от тях (57.7%) са нощували в местата за настаняване с 3,4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.8 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 2 370 като 91.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 3,4 и 5 звезди и са реализирали средно по 3.0 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2017 г. е 35.1% като тя е по-висока в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (37.4%), в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди (32.8%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава със 5.1 процентни пункта, като при местата за настаняване с 1 и 2 звезди увеличението е с 1.3 процентни пункта, а при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди - с 9.5 процентни пункта.

Приходите от нощувки през май 2017 г. достигат 1 406 420 лв., или с 22.5% повече в сравнение с май 2016 година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани - с 15.6% , така и от български - с 25.3%.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен