Прокуратурата: В Бюрото на СРС-та има къртица

На 23 май г. в Спецзвеното „Антикорупция” е постъпил сигнал от ДАНС за служебните нарушения на член на НБКСРС

Прокуратурата е предложила на шефа на ДАНС да бъде отнето разрешението за достъп до класифицирана информация на член на Бюрото за контрол на СРС-та, съобщиха от пресцентъра на държавното обвинение. На 23 май г. в Спецзвеното „Антикорупция” е постъпил сигнал от ДАНС за служебните нарушения на член на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС). На 2 юни на ДАНС е възложена допълнителна проверка по сигнала. След приключването й, на 24 юли преписката е решена по същество от прокурор.

Оттам уточниха, че според закона НБКСРС уведомява гражданите, когато спрямо тях са били използвани неправомерно Специални разузнавателни средства. Всеки може за подаде заявление за проверка и да бъде уведомен за резултата от нея. Установени са случаи, при които въпросният член на бюрото контактува с подателите на заявления (включително обвиняеми или подсъдими), съветва ги за съдържанието на жалби, а дори и лично изготвя такива или нарежда това на служител от администрацията.

Установено е, че: обвиняем магистрат провел лична среща в заведение с въпросния член на НБКСРС, непосредствено след което посетил сградата, където заявлението му за проверка било прието не по установения ред, а е било изготвено от административния секретар, в служебния й кабинет и на служебния й компютър; заявление от подсъдим, с когото членът на Бюрото е в близки отношения, е изготвено и входирано по същия начин; членът на Бюрото провеждал разговори с обвиняем магистрат, в хода на които подробно обяснявал процедурата по подаване на заявление за проверка и възможните официални отговори, както и изводите, които следват за обвиняемия от тях; след среща с лице, спрямо което са били прилагани СРС, то подало заявление за проверка и била осъществена от самия него; обвиняем магистрат e бил заведен в НБКСРС лично от този член, за да подаде заявление.

Съгласно закона разрешение за достъп до класифицирана информация се издава на лице, което е „надеждно” от гледна точка на сигурността. Описаните случаи, установени при проверките на ДАНС, сочат на нарушения на „установения обществен ред” от страна на този член на НБКСРС и представляват основание за „ненадежност” от гледна точка на сигурността и опазване на тайната.

По тази причина, наблюдаващият прокурор е предложил на председателя на ДАНС да предприеме действия по преценка и произнасяне относно надеждността му и преценка за отнемане на разрешението му. Наличието на такова разрешение е изискване за заемане на длъжността член на НБКСРС, а липсата му е предпоставка за предсрочно прекратяване на мандата от Народното събрание, заявиха още от прокуратурата.