Приеха промени в Закона за държавните помощи на първо четене

Политика

26-07-2017, 10:27

Снимка:

Bulgariautre

Автор:

Дани Стоянов

Всичко от Автора

Още по Темата:

Правителството обсъжда проект за помощ на безработни

Парламентът прие и промени в Закона за ББР, в полза на малките и средни предприятия

Народните представители приеха на първо четене промени в Закона за държавните помощи, които въвеждат задължително възстановяване в пълен размер на неправомерно получена държавна помощ, както и присъждане на лихва за неправомерност и възможност за предявяване на иск за обезщетение за вреди, предаде Агенция „Фокус“.

 Промените бяха приети с 134 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“. С промените контролът по изпълнение на закона се възлага на Агенцията за държавна финансова инспекция. Тя ще издава актовете за установяване на нарушения и наказателни остановления по съответно предвидения ред в Закона за държавната финансова инспекция.

С цел прецизиране на правната рамка се разширяват и функциите на министъра на финансите да предоставя методически указания и да предприема мерки за развитието и усъвършенстването на режима и за осигуряването на прозрачност. Цел на промените е подобряването на процедурите и взаимодействието между страните в процеса на предоставяне на държавна помощ от момента на планирането й до момента на предоставянето й едновременно със засилване на контрола при нейното разходване съобразно предназначението й.

Парламентът прие и промени в Закона за Българската банка за развитие (ББР), подобряващи прилагането на политиките за малките и средни предприятия.

„За“ промените на първо четене гласуваха 163 народни представители, „против“ – 0, „въздържали се“ - 0 , с което той бе приет. По предложение на председателя на Бюджетна комисия и депутат от ГЕРБ Менда Стоянова промените бяха гласувани и приети на второ четене.

Законопроектът предвижда министърът на икономиката да бъде определен за орган, упражняващ правата на държавата в капитала на ББР. Според вносителите от Министерски съвет по този начин ще се подобри координацията и ефективността по дефиниране и прилагане на държавните политики в подкрепа на малките и средните предприятия и повишаване конкурентоспособността на българската икономика като цяло.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"