МОН предлага промени при приема на първокласници

Снимка:

mon.bg

Автор:

Мила Иванова

Всичко от Автора

Още по Темата:

Търсят се "Новатори в образованието“ 2017

Промените могат да се обсъждат до 28 август

Най-голямо предимство за записване в първи клас ще имат деца, чиито родители имат постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището, непроменян над три години преди подаване на заявлението. Това гласи променената наредба 10 на просветното министерство. Тази промяна се очакваше, след като Административният съд отмени редица от критериите за прием в първи клас, определени от Столичната община за тази учебна година. В новите критерии е залегнала идеята за уседналостта. Промените могат да се обсъждат до 28 август.
Първокласниците ще са разделени в четири групи. В първата са тези, чиито родители са с постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на училището, непроменян в последните над 3 години преди подаване на заявлението. Във втората са децата, чиито родители са с адрес в района повече от година, но той е променян в последните 1 до 3 години. В третата група са деца, чиито родители са с адрес в района, но той е бил променян през последната година. И в четвъртата група са деца, чиито родители са с адрес извън района на училището. Първо ще се приемат децата от първата група. Когато те са повече от местата ще сработват и допълнителни критерии - дете с трайни увреждания над 50 %, дете с починали родители, братя и сестри в училището, деца, завършили подготвителна група в училището, други критерии на общината, които не са дискриминационни. След като Административния съд атакува предишните критерии, министерството се принуди да свърже новите с уседналостта.
Година след приемането на новия закон, министерството променя още няколко важни наредби. Променят се графика за учебното време и датите на изпитите и ваканциите. Министерството предложи учебната година да се удържи с една седмица, така че се оказа, че гимназистите ще учат и в началото на юли. Доводите са - по-дълго ще се задържат учениците в училище, ще се съкратят разходите за отопление през зимата, ще се изучи пропуснатия материал от понеделниците след национални празници.
Михайлова обясни, че другата промяна - разделянето отново на изпитите за 7 и 12 клас се дължи основно на трудното организиране на матурите на модули. Променя се и наредбата за документацията в училище след като учителите силно недоволстваха, че са затрупани с бумащина.
В наредбата за оценяването също ще има промени - те са свързани с въвеждане на символното оценяване в малките класове. Ще има унификация на тези символи за качествена оценка, за да няма проблеми, ако детето се премести в друго училище.