Лятното екоучилище на Младежкия воден парламент ще изучава Северното Черноморие

Ученици ще се включат в мониторингови дейности и „фотолов” по Северното Черноморие

Лятното екоучилище „Северно Черноморско крайбрежие“-2017 г. на Младежкия воден парламент ще бъде открито на 1 август от 15 часа в Дирекцията на Природен парк „Златни пясъци“.

От 1 до 5 август ученици от 12 населени места в страната, както и представители на френския Младежки воден парламент към Агенцията по водите „Артоа-Пикарди”, ще се включат в мониторингови дейности и „фотолов” по Северното Черноморие. По време на екоучилището участниците ще посетят Шабленско, Дуранкулашко и Езерецко езеро и района на Тюленово, Камен бряг, Яйлата и залива Болата.

Екоучилището се осъществява с финансовата подкрепа на Министерството на околната среда и водите и с организационната помощ на Басейновите дирекции „Черноморски район“ и „Западнобеломорски район“.

Българският Младежки воден парламент е създаден през 2011 г. Той е част от Европейския и Световен младежки воден парламент. Активната позиция на младежите, членуващи в него, за 6 години доказа своя принос за по-ползотворно сътрудничество с френските и белгийските ни партньори в областта на опазване на водите и споделянето на добри практики за устойчиво управление на водните ресурси.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"