ЕК засилва контрола върху продажбата на храни по интернет в ЕС

ЕК призовава страните-членки да проучат уебсайтовете, предлагащи нови храни или хранителни добавки, предназначени за продажба чрез интернет

ЕК призовава страните-членки да проучат уебсайтовете, предлагащи нови храни или хранителни добавки, предназначени за продажба чрез интернет. Препоръката е много показателна, тъй като за първи път ЕК координира официалния контрол върху храните и хранителните добавки, продавани по интернет. Препоръката е издадена и в отговор на призивите на заинтересованите страни, че е крайно време да се предприемат действия по този въпрос, тъй като някои интернет оператори “остават с впечатлението”, че няма законови правила за храните, предлагани по интернет.
Производителите и търговците на дребно вече са обект на по-строги законодателни мерки и нормативи по отношение и на здравните претенции при храните, както и по отношение на потенциално опасните продукти, като неразрешени за употреба нови храни и съставки. Има оплаквания от тези субекти към компетентните власти, че липсват ефективни принудителни мерки, приложими за продавачите по интернет. Проектопрепоръката на ЕК представлява потенциална стъпка напред в установяването на равнопоставени условия, както за офлайн, така и за онлайн операторите.
Начален контролен период
На този етап участието на държавите-членки е доброволно, като са предложени срокове за първоначален контрол (4 – 29 септември 2017 г.) и срокове за уведомяване (4 септември – 10 ноември 2017 г.). По време на този въвеждащ контролен период е необходимо да се събере информация и да се установят добри практики на контрол със следните специфични цели и задачи:
* Упражняване и укрепване на сътрудничеството и административната помощ между органите на държавите-членки по отношение на контрола върху продажбите по интернет;
* Ефективен обмен на информация чрез нотификации по RASFF и нотификации по Системата за административна помощ и сътрудничество;
* Получаване на ясна визия за евентуалните подвеждащи практики при продажба чрез Интернет, на неразрешени нови храни и храни, съдържащи неразрешени нови хранителни съставки;
* Акцентиране на факта, че интернет продажбите на храни подлежат на официален контрол;
* Изграждане на умения и опит по отношение на прилагането на законодателството в областта на продажбите на храни по интернет.
Продуктите, които не отговарят на изискванията на Законодателството, ще бъдат класифицирани като продукти със или без опасност за здравето на консуматорите. Възникналите несъответствия на ниво държава – членка ще бъдат обект на национални мерки и ще бъдат обявявани чрез Системата за административна помощ и сътрудничество. Трансграничните несъответствия, установени при търговия с друга държава – членка на ЕС или с трета страна ще бъдат докладвани чрез RASFF, в случай, че съществува пряка или потенциална опасност за здравето на хората, или чрез Системата за административна помощ и сътрудничество, ако продуктите не представляват опасност за човешкото здраве.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен