РИОСВ провери за измряла риба в Караагач

Животът

15-08-2017, 09:11

Автор:

Светлина Еленова

Всичко от Автора

Взети са и водни проби за физико-химичен анализ

Експерти на Регионалната инспекция по околната среда и водите, Басейнова дирекция Варна и лаборатория извършиха незабавна проверка по сигнал за измряла риба в река Караагач. При проверката бяха открити единични екземпляри мъртва риба.
Реката не се влива в Черно море заради образувалата се по естествен път пясъчна коса в района на нейното устие. Взети са проби от крайбрежните морски води от три места. На място са измерени киселинността и разтворен кислород на водата. Няма отклонение от нормите. Взети са и водни проби за физико-химичен анализ.
В момента на проверката от канализационна шахта, разположена на няколко метра от реката, близост до мост над нея по пътя Бургас-Царево е установено преливане на отпадъчни битово-фекални води. Заради те се заустват в реката. Участъкът около шахтата е видимо замърсен и се усеща неприятна миризма. 
Сформиран е дежурен екип на ВиК - Бургас. Шахтата е отпушена и аварията е отстранена. На кмета на община Приморско е дадено предписание незабавно да бъде извършено почистване на замърсения участък и да бъде уведомена РИОСВ Бургас.
 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен