Правителството прие двугодишен план за намаляване на бедността

Одобрен е и отчетът за изпълнението на стратегията през 2015-2016 г.

Правителството прие План за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване за периода 2017-2018 г., предаде пресслужбата на Министерски съвет.

Основният фокус в новия двугодишен план е върху мерките в областта на заетостта и образованието. С тях се цели осигуряване на възможности за повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда и реинтеграция на преждевременно напусналите училище.

Реализацията на мерките и дейностите по плана цели изпълнението на приоритетите на политиката за намаляване на бедността и социалното изключване и подобряване на координацията между всички ангажирани институции.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен