Евростат: Най-евтино е в България, в Дания е най-скъпо

Алкохолът и цигарите струват най-много в Ирландия и Обединеното кралство а най-евтини са в България

От държавите в ЕС най-евтино е в България, а най-скъпо – в Дания, сочи проучване на европейската статистическа служба „Евростат” за 2016 г. Цените за потребителските стоки и услуги в съюза имат почти трикратна разлика.
В България цените са повече от наполовина по-ниски от средното за ЕС (48%), докато в Дания те са цели 139% от средното.
Много високи са цените в Ирландия (125% от средното за ЕС), Люксембург и Швеция (124 на сто), Финландия и Обединеното кралство (121 на сто).
На другия полюс, освен България, са Полша (53 на сто от средното за ЕС) и Румъния (52 на сто).

Храните и безалкохолните напитки са най-скъпи в Дания и най-евтини в Полша и Румъния.
Алкохолът и цигарите струват най-много в Ирландия и Обединеното кралство (съответно 175 и 162% от средното за ЕС), а най-евтини са в България (56 на сто от средното), Унгария (67 на сто), Полша (68 на сто) и Румъния (69 на сто).
Цените на услугите в група „Ресторанти и хотели” са повече от три пъти по-високи в Дания в сравнение с България. В България цените са 44 % от средното за съюза, в Румъния са 53%, а в – Чехия 56%. В Дания цените са 150 на сто от средното за ЕС, а в Швеция – 144 на стоСнимка на Деня

Щрихи от Плевен