Препоръчват проучването на Бузово кале да продължи

И да се обяви за Паметник на културата с национално значение

Това е главната препоръка на Комисията на Министерство на културата, която инспектира археологическите работи в местността. Специалистите отбелязват професионално изпълнение на разкопките и високи научни и експозиционни резултати, което заедно с характера на обекта и неговото значение е накарало експертите да препоръчат продължаване на проучването.

Становището на Комисията предлага да бъде направено необходимото Бузово кале да се обяви за Паметник на културата с национално значение, съгласно всички актуални процедури.

Експедицията до село Бузовград се проведе през месеците юни и юли по инициатива на Исторически музей "Искра". Неин ръководител бе доц. д-р Деян Рабовянов от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките.

Извършените разкопки дадоха основания на учените да направят заключението за характера на укрепленията, вътрешното застрояване и площта на Бузово кале: крепостта е била важен локален център от полуградски или градски тип както през VI в., така и по време на Второто българско царство, т. е. една от най-големите крепости в Розовата долина.

Големината, запазената архитектура и важността на Бузово кале, прекрасният изглед, който се открива от нея и близостта до Казанлък предполагат, че крепостта може да се превърне в интересен туристически обект, който в съчетание с другите паметници в непосредствената й околност като мегалита, проучената раннохристиянска църква в местността Черковищата и монументалната тракийска гробница в подножието на крепостта да бъдат обединени в цялостен туристически маршрут, с атрактивни паметници от всички епохи.

В дните на Празниците в Долината на тракийските царе извършените археологически разкопки и направените научни препоръки разкриват нови хоризонти от епохата на траките по тези земи.