152 сигнала за деца в риск в областта

Деца настанени в семейство на близки и роднини към 31 юли е 334

През юли в Областна дирекция закрила на детето са постъпили 152 сигнала, от тях има констатиран риск за 39 деца, за които са отворени случаи. По превенция на изоставянето към 31.07.2017г. се работи по 412 случая и по реинтеграция по 76 случая от областта, съобщават от институцията.

Деца настанени в семейство на близки и роднини към 31 юли е 334. Децата настанени в социални институции е 180 при капацитет на същите 367, а тези настанени  в социална услуга - резидентен тип - 127.

От област Стара Загора са утвърдени и вписани 80 семейства в регистъра на утвърдените приемни семейства за област Стара Загора, от които:
- 3 доброволни приемни семейства,
- 77 професионални приемни семейства.
Към 31.07.2017г., броя на настанените деца в приемните семейства е 61:
- 1 дете в доброволно приемно семейство
- 60 деца в професионални приемни семействаСнимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"