МЕ: Увеличението на крайната цена на природния газ ще бъде под 2 на сто

Министър Петкова добави, че предстои среща между "Булгаргаз", "Булгартансгаз", МЕ и КЕВР

Увеличението на крайната цена на природния газ ще бъде минимално. Това каза пред журналисти в МС министърът на енергетиката Теменужка Петкова. По първоначални данни повишението ще бъде под 2 на сто.
Министър Петкова добави, че днес предстои да бъде проведена среща между "Булгаргаз", "Булгартансгаз", Министерството на енергетиката и Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), на която ще бъдат изяснени всички детайли за цената на природния газ.
Енергийният министър обясни, че повишението на цената ще стане факт заради изпълнение на регламент на Европейската комисия, който е в сила от 2011 г. и по силата му всеки един от операторите трябва да промени своята тарифна политика и тя трябва да бъде разходно ориентирана и да бъде въведен входно-изходен модел по отношението на цената за пренос и достъп на природен газ.
Теменужка Петкова припомни, че още през 2011 г. са били разработени две методики за формиране на цените за пренос и достъп, съобразени изцяло с изискванията на ЕС и преминали две обществени обсъждания.
Цената за пренос и достъп, към която "Булгартрансгаз" работи към настоящия момент, е от 2005 г., определена от бившата комисия ДКЕВР.
"Моделът, който изисква регламентът на ЕК, ще гарантира приходи от оператора и необходимо присъщите разходи, за да може да осъществява своята дейност", допълни министър Петкова.
Енергийният министър каза още, че през следващата седмица ще бъде направена среща и с бизнеса, за да може да бъде изяснена концепцията за методологията и формиране на цената на природен газ.