Парламентът започва работа днес

Днес ще се проведе петъчния Парламентарен контрол

Ваканцията на депутатите свърши и от днес те са в Парламента. Заседанията ще започнат от 9:00 ч., като днес ще се проведе петъчния Парламентарен контрол. По-късно от 11:00 ч. ще се проведе обществено обсъждане на тема „Проект на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество” в зала „Изток” на Народното събрание. Дискусията е организирана от Комисията по правни въпроси съвместно с Министерство на правосъдието.

Целта на дискусията е да бъде подложен на дебат законопроектът, изготвен от работната група в Министерството на правосъдието, като в нея ще вземат участие представители на институциите, неправителствените организации и научните среди.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"