ДАР засякла рискове за суверенитета на страната ни

Агенцията е изпратила общо 1259 материала до висшестоящите

Държавната агенция "Разузнаване" (ДАР) е придобила изпреварваща информация за действия, които създават рискове и заплахи за суверенитета, териториалната цялост на България и единството на нацията, както и такива, застрашаващи политическата и икономическа сигурност на страната. Това се посочва в отчета за изпълнение на бюджета на агенцията за първото полугодие на 2017 г., публикуван на сайта й.

Службата се е сдобила с информация по линия на противодействие на международния тероризъм и на трансграничната организирана престъпност, и факторите оказващи катализиращо въздействие на миграционните процеси, уточнява бТВ.

ДАР е изпратила до президента, председателя на НС, премиера, МВнР, МВР, ДАНС и други служби и министерства общо 1259 материала. От тях по асиметрични заплахи - 514 материала (184 информации по проблемите на тероризма, 149 по темата за организираната престъпност и 181, касаещи нелегални миграционни процеси), по ВПР - 592, и по икономическа сигурност - 153.

На партньорите от НАТО, ЕС и по линия на двустранното сътрудничество за изготвени и предоставени общо 784 материала. По линия на асиметричните заплахи са изготвени 545 материала (по тероризъм са изпратени 404 материала), по линия на ВПР 204 и по икономическа сигурност 35.

През първото полугодие на 2017 г. беше увеличен броят на разузнавателните източници и ефективността на тяхното използване, се посочва още в отчета.

Работата на ДАР зад граница се осъществяваше в усложнена обстановка - следствие от кризисни развития в съответните страни и тежък режим на контраразузнавателно противодействие от страна на местните специални служби.

Дейността на Агенцията е била насочена към осъвременяване на средствата и методите на разузнавателна работа и въвеждането на съвременни технически, комуникационни и оперативно-психологически средства.

Разходите за първото полугодие са в размер на 11 089 127 лв. от общо утвърдените 23 300 000 лв. за годината. Това представлява 47,55% спрямо уточнения план на разходите по бюджета на Агенцията за 2017 г.

Разузнавателните приоритети, по които работи службата, са в три основни направления - асиметрични заплахи, външнополитическо разузнаване и икономическа сигурност. От агенцията уточняват, че започналата реформа е продължила и през 2017 г.

Според отчета тя е довела до подобряване качеството на работа, по-ефективна подготовка и използване на ограничения кадрови състав и финансов потенциал на Агенцията.

От началото на 2017 г. в ДАР са назначени 43-ма нови служители и са освободени 17. С реформата е постигната по-голяма ефективност в управлението, в т.ч. чрез намаляване броя на ръководните длъжности и увеличаване на отговорностите и оперативната ангажираност на средния ръководен състав.