Обновяват обществени сгради в Ген. Тошево

Това са ОУ “Хр. Смирненски”, Ученическо общежитие, НЧ “Светлина – 1941”, Дирекция “Бюро по труда”, Общинска администрация и НЧ “Иван Вазов – 1946” в квартал Пастир

В двора на НЧ “Иван Вазов – 1946” в квартал Пастир, град Генерал Тошево, вчера беше направена символичната първа копка по проект “Енергийно обновяване на обществени сгради в град Генерал Тошево по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г.
В проекта за енергийно обновяване са включени шест обществени сгради – ОУ “Хр. Смирненски”, Ученическо общежитие, НЧ “Светлина – 1941”, Дирекция “Бюро по труда”, Общинска администрация и НЧ “Иван Вазов – 1946” в квартал Пастир. Именно в последната сграда кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров направи символичната първа копка и официално даде началото на строителните дейности. Стойността на проекта е 2 690 626,82 лева, като 284 235,32 лева от тях поема Община Генерал Тошево.
Изпълнението на дейностите по енергийно обновяване на сградите значително ще намали разходите за електро и топлинна енергия, като това ще рефлектира положително върху екологичния профил на общината. Чрез мерките за енергийна ефективност, които ще бъдат внедрени в двете читалища пък, ще се модернизира цялостния облик на културните институции, а това ще ги утвърди като притегателни центрове за самодейност и творческа изява. В Ученическото общежитие в града и в ОУ “Хр. Смирненски” санирането и подмяната на електрическата инсталация и система за отопление ще подобрят жизнените условия и комфорта за обитаване на учениците.
Благодарение на мерките за енергийна ефективност се очаква годишно намаляване на емисиите на парникови газове в града с близо 600 тона въглероден диоксид и понижаване на потреблението на електроенергия на първичната енергия с над 3 млн. киловат часа годишно. Продължителността на проекта е 30 месеца и трябва да приключи до 10 март 2019 г.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен