Младежка и образователна политика: Кръгла маса между ЕП и български институции

Целта на събитието е да бъде направена равносметка на програмата „Еразъм“ и да се очертаят бъдещите ѝ промени

На 18 септември 2017 г. от 13.30 до 15.00 ч. в Дома на Европа в София ще се проведе кръгла маса на тема „България и ЕС: модерни и устойчиви политики в областта на образованието, младежта и културата“, организирана от Информационното бюро на ЕП в България.
В дискусията ще вземат участие членовете на Европейския парламент от Комисията по култура и образование г-н Богдан Анджей Здройевски (ЕНП, Полша), г-н Богдан Брунон Вента (ЕНП, Полша), г-жа Сабине Ферхайен (ЕНП, Германия), г-н Момчил Неков (С&Д, България) и г-н Светослав Малинов (ЕНП, България), които са на официално посещение в страната. Поканени за участие в кръглата маса са още министърът на образованието и науката г-н Красимир Вълчев, министърът на културата г-н Боил Банов и министърът на младежта и спорта г-н Красен Кралев, народни представители от ресорните комисии в НС, представители на националните координатори на програмата „Еразъм“ в България, неправителствени организации и студенти.
Целта на събитието е да бъде направена равносметка на програмата „Еразъм“ и да се очертаят бъдещите ѝ промени, да се обсъди предстоящата реформа на Европейската младежка стратегия и по-доброто включване на културата в Многогодишната финансова рамка на ЕС след 2020 г., както и в новия Работен план за култура 2019 – 2022 г.
Регистрацията за дискусията се извършва предварително. Участието в събитието се потвърждава до 12.00 ч. на 15 септември 2017 г. на EPSofia@ep.europa.eu или на телефон 02/985 35 45.