Правителството ще гласува допълнителни средства за образованието

Предвидено е и обсъждането на изменения в броя на приеманите студенти и докторанти във висшите училища

Очаква се правителството да одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2017 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, одобрена с решение №216 на Министерския съвет от 2017 г. Това става ясно от дневния ред на седмичното правителствено заседание.министерство на образованието

В програмата на министрите е предвидено и обсъждането на изменения в броя на приеманите студенти и докторанти във висшите училища и научните организации на България през учебната 2017-2018 г. Очаква се да бъде приет и доклад за касовото изпълнение на консолидираната фискална програма за полугодието на 2017 г.

Министрите ще обсъдят и позициите на България в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 15 и 16 септември 2017 г. в Талин, както и в неформалното заседание на министрите по енергетика на Европейския съюз, което ще се проведе на 19 и 20 септември 2017 г. също в Талин.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен