25 септември е неучебен ден

За училищата на територията на Добрич

Със заповед на кмета на Добрич Йордан Йорданов се обявява 25 септември 2017 г. /понеделник/ за неучебен ден за училищата на територията на град Добрич. Заповедта е от 18.09.2017 г. и се основава на чл.44, ал.1, т.1 и  ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 105, ал.3 от Закона за предучилищното и училищно образование и Решение 20-12 от 30.05.2017 на Общински съвет, след уведомяване на РУО – Добрич. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен