106 проверки през туристическия сезон извърши БД“Черноморски район“

Различни обекти замърсяват морето в Дуранкулак, Крапец, Балчик и Иканталъка

Проверени бяха 25 пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), канализационни системи и мрежи по Черноморското крайбрежие. Констатирано бе, че населените места без действащи ПСОВ са: Дуранкулак, Крапец, местност Иканталъка, общ. Каварна, к.к. Шкорпиловци,  Ахтопол, Варвара, Синеморец, кв. Крайморие-Бургас. Пречиствателните станции за отпадъчни води без изградено третично пречистване за отстраняване на биогенните елементи са: ПСОВ „Шабла”, ПСОВ к.к. Албена-с.Кранево, ПСОВ Камчия, ПСОВ „Златни пясъци”, ПСОВ „Китен-Приморско“, ПСОВ “Елените” и ПСОВ „Лозенец“.

Резултатите от 45 проверки на обекти потенциални замърсители на Черно море показаха, че проверените обекти в зоните с води за къпане на Дуранкулак, Крапец, Балчик, местност Иканталъка,  Плаж Аспарухово-Варна, Голям плаж в к.к. „Св.Св. Константин и Елена“ във Варна и „к.к.Шкорпиловци”, не отговорят на изискванията на чл. 13 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, поради липса на необходимата техническа инфраструктура за отвеждане и пречистване на отпадъчни води. Уведомени са областните управители на Добрич и Варна за предприемане на действия по компетентност.

По сигнали за замърсяване на морските води Басейнова дирекция извърши 36 проверки съвместно с Регионалните инспекции по околна среда и водите, Регионалните лаборатории към Изпълнителната агенция по околна среда в Бургас и Варна, ИА „Морска администрация“, Регионалните здравни инспекции и представители на черноморски общини. 10 от сигналите бяха неоснователни.

През летния сезон постъпиха сигнали за замърсяване на плажната ивица по цялото черноморско крайбрежие от нефтопродукти. При  проверките присъстваха и концесионерите на замърсените с мазут плажове. Мазутни частици бяха открити по цялата плажна ивица в районите на к.к. ,,Златни пясъци“, Обзор,  Поморие,  Равда-Несебър и на „Каваци“ при Созопол. При проверките не бяха установени брегови източници на замърсяване. „Морска администрация” Бургас по сателитни снимки е констатирала предполагаемия нарушител, изхвърлил от трюмовете си отпадъчни води, съдържащи мазут, масла и горива. Замърсяването е на 81 морски мили източно от нос Емине. „Морска администрация” е предприела действия за доказване на нарушението и налагане на санкции на извършителя.