Общинският съвет гласува дофинансиране на паралелки за четири училища

Средствата ще бъдат предвидени в бюджета на Община Плевен за 2018 година

Общински съвет - Плевен прие решение за дофинансиране на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2017/2018 година. Решението касае четири учебни заведения в общината - ОУ „Антон Страшимиров" - с. Бохот, ОУ "Отец Паисий" - с. Опанец, ОУ "Христо Ботев" - с. Пелишат и ОУ "Васил Левски" - с. Беглеж.

В ОУ „Антон Страшимиров" - с. Бохот е формирана слята паралелка от трети и четвърти клас с 15 ученика, като недостигът до минималния брой деца в нея е 1 ученик. Паралелка пети клас е с 15 ученици и недостиг 3-ма ученици. В училището се обучават общо 69 деца. Нужните допълнителни финансови средства за училището са в размер на 1452 лева.

В ОУ"Отец Паисий" - с. Опанец са формирани пет слети и самостоятелни маломерни паралелки. За паралелка първи и втори клас има недостиг до минималния брой от 4 ученици, в паралелка трети клас – отново 4 ученици, в паралелка четвърти клас – 3 ученици, в паралелка пети и шести клас – недостигът до минималния брой е от 2 ученици, паралелка седми клас – недостиг от 3 деца. В училището се обучават общо 68 ученици. ОУ"Отец Паисий" - с. Опанец се нуждае от дофинансиране в размер на 5808 лева.

В ОУ"Христо Ботев" - с. Пелишат има три слети и самостоятелни маломерни паралелки. Там недостигът на ученици е от 11 деца. В училището се обучават общо 58 ученици, нужното дофинансирането е в размер на 3993 лева.

В ОУ „Христо Ботев" - с. Беглеж формираните слети и самостоятелни маломерни паралелки са 4 на брой. В училището се обучават общо 34 деца. Дофинансирането за обезпечаване на учебния процес в това учебно заведение е в размер на 37 026 лева.

Общият размер на финансовите средства, нужни за обезпечаване на учебния процес на сформираните маломерни и слети паралелки и тяхното дофинансиране в упоменатите учебни заведения за учебната 2017/2018 г., е 48 279 лева. Средствата ще бъдат предвидени в бюджета на Община Плевен за 2018 година.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен