Прекратиха дело за обявяване в несъстоятелност на ВиК - Добрич

Заради натрупани от ответника задължения в размер на 1 942 959 лева

Извънсъдебна спогодба доведе до прекратяване на дело за обявяване в несъстоятелност на ВиК - Добрич. Производството беше образувано в Окръжен съд - Добрич по молба на „Енергийна финансова група”АД - София заради натрупани от ответника задължения в размер на 1 942 959 лева с ДДС за доставени и неплатени количества електрическа енергия. Ищецът в качеството си на кредитор настояваше съдът да постанови  решение, с което да обяви  неплатежоспособността на „Водоснабдяване и канализация Добрич“АД и да открие производство по несъстоятелност. В исковата молба се твърдеше, че ответното дружество не е в състояние да изпълнява изискуемите задължения по търговските сделки.

След като съдът насрочи иска за разглеждане, кредиторът внесе втора молба, с която уведоми, че въз основа на постигнато извънсъдебно споразумение оттегля искането си за откриване на производство по несъстоятелност.

С оглед на изложеното Окръжният съд прецени, че делото трябва да бъде прекратено.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"