Обявиха предложенията за носители на годишните награди „Добрич“

В областта на културата и науката

По повод 1 ноември – Ден на народните будители и Ден на българските учени, Община Добрич връчва ежегодно Годишни награди „Добрич“ в областта на културата и науката. Съгласно чл.9 /4/ от Правилника предлагаме на Вашето внимание постъпилите предложения за носители на наградите:

  • Колективна награда

- Клуб за творческо писане „Литературна къща“ – Добрич с ръководител Генка Петрова

За периода децата печелят престижни места в национални литературни конкурси – 1 специална награда за цялостно творчество, 6 първи награди,  3 втори награди, 2 трети награди, много отличия и поощрения, Александър Петров /ученик в 8-и клас/ издаде своя първа стихосбирка – „Следобедна усмивка“.

Децата от клуба участват активно в културни живот на Добрич.

Предложението е направено от Славянска литературна и артистична академия и Родители и приятели на КТПЛК;

- Екип на сп. „Антимовски хан“

Сп. „Антимовски хан“ е с принос към литературната история на Добрич, Добруджа и страната – то е продължител на идеите на „Факел“, „Поле“ и „Класове“.

Сп. „Антимовски хан“ вече две десетилетия възпитава поколения добруджанци и определя духовните хоризонти на добруджанската и българската литература.

Сп. „Антимовски хан“ създава публичност – то направи разпознаваеми много творци, даде трибуна на много млади автори.

За периода по повод 20-годишнината си сп. „Антимовски хан“ осъществи културни събития, които определят визията на Добрич като културен център.

Предложението е направено от Дружество № 24 на Съюз на българските журналисти;

- Колеж – Добрич към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – утвърден център за подготовка на висококвалифицирани специалисти за Североизточна България в различни области на висшето образование. В Колеж Добрич се осъществява научноизследователска дейност в областта на информатиката и информационните технологии, педагогиката и растителната защита. За периода Колежът е съорганизатор на две международни научни конференции, преподавателите участват много научни форуми

Предложението е направено от Съюз на учените в България – Клон Добрич;

 - Смесен хор „Лира“ при Дом за стари хора – Добрич с диригент Атанас Генчев – музикална формация със своя физиономия, която скоро ще чества своята 10-та годишнина, с много участия и награди от регионални и национални фестивали и конкурси.

Предложението е направено от Дружество на краеведите „Отец Павел Атанасов“;

 - Екип от специалисти на Регионален исторически музей – Добрич  - за  изключителен принос в националните чествания, посветени на войните от началото на ХХ век.

Предложението е направено от Марияна Иванова – журналист;

- Представителен фолклорен ансамбъл „Добротица“ при Общински младежки център – Добрич с гл. худ. ръководител и хореограф Александър Александров – за периода ансамбълът за пореден път защити достойно името на града с участията си във: Фолклорно надиграване – Варна /1-ва награда/; Фолклорен фестивал „Преславска китка“ – Велики Преслав / /1-ва награда/ и награда на кмета;Международен фолклорен фестивал в гр. Бреаза, Румъния – диплом, най-атрактивно изпълнение и най-емоционален колектив.

Предложението е направено от Общински младежки център „Захари Стоянов“ – Добрич

  • Индивидуална награда

- Елена Карабельова – вокален педагог на Студио за поп-рок певци „Сарандев“ при Общински младежки център - Добрич

За периода студиото участва в 15 национални и международни конкурса и фестивала, спечелени са: 2 ГРАН ПРИ, 21 първи, 22 втори и 6 трети награди.

Участват успешно с новата песен „Коледно вълшебство сътвори“ в проекта „Напиши песен за Коледа“.

Студио „Сарандев“ има забележимо присъствие в културния живот на Добрич.

 Предложението е направено от Държавна агенция „Архиви“ – Дирекция „Регионален държавен архив“ – Варна – Отдел „Държавен архив“ – Добрич;

- Атанас Генчевмузикант, основател на Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа“

От 10 години е диригент на Смесен хор „Лира“ при Дома за стари хора в Добрич. Съставът е с много участия и награди от регионални и национални фестивали и конкурси.

Предложението е направено от Дружество на краеведите „Отец Павел Атанасов“;

- Атанас Стоянов – управител на Издателство „Матадор 74“

Издателство „Матадор 74” вписва много заглавия за 2016-17 г. Сред тях са: „Държавна сигурност и вътрешни сили” на пловдивския автор д-р Петър Ненков; „До Бесарабия и обратно” –Георги Казанджиев; „Стопански живот на градовете в Южна Добруджа”-доц.д-р Цветелин Недков; „Непокорен и праведен”(митрополит Натаил Охридски и Пловдивски)-Румяна Шопова; „Акц.шрифт”- Стоян Зарков,София; „Народни игри за деца”-Стефка Димитрова,Добрич. В последните 15 години издателството изведе с медийни публикации, дизайн, предпечат и печат, реклама и печатни произведения десетки имена. Няма да е пресилено да се каже,че благодарение на издателството много личности получиха известност и признание

 Предложението е направено от Марияна Иванова - журналист

  • Награда за млад творец или учен /до 35 години/

- Александър Петров – ученик в 9 клас на ЕГ „Гео Милев“, автор на стихосбирката  „Следобедна усмивка“, включена в библиотека „Език мой – мое Отечество“ - за първи път се включва дебютна книга на толкова млад автор, носител на две първи награди от национални литературни конкурси и много награди от конкурси за поп-пеене.

Член е на Клуба на успелите деца на България за 2016 г. на фондация „Димитър Бербатов“.

Предложението е направено от Сдружение на писателите – Добрич;

- Венцислав Рачев - преподавател по български език и литература в СУ „Св. Кл.Охридски”, поет.    Първата поетична книга на В. Рачев е издадена в началото на 2017 г. В момента подготвя нова книга проза и поезия.

Предложението е направено от Марияна Иванова - журналист

  • Грамоти - чл. 9 /12/ от Правилника

- гл. ас. д-р инж. Красимира Загорова – преподавател в Добруджански технологичен колеж и в Технически университет град Варна

За периода излиза книгата й „Учебно пособие по икономика – теория, въпроси, задачи“, дългогодишен преподавател по икономика.

Предложението е направено от Технически университет град Варна, Добруджански технологичен колеж;

- проф. дн Димитър Дойнов Генчев  - с над 30 години научен стаж в ДЗИ – Генерал Тошево, автор на над 130 научни публикации, съавтор на сортовете фасул Добруджански 7 и Добруджански 2 и водещ автор на сортове Прелом, Абритус, Лудогорие, Еликсир, Десислава, Беслет, Вежен, Устрем, Блян, Скития, Пирина, Родопея и Пуклив 1. Сорт Скития е признат през 2016 година.

 Предложението е направено от Добруджански земеделски институт – Генерал Тошево;

- доц. д-р Цветолин Недков – за издадена монография „Стопанският живот на градовете в Южна Добруджа /1940-1944/“, участие в две научни конференции със свои доклади, отпечатана  статия „Някои аспекти на модернизиращото се всекидневие на добричлии в Йовковия разказ „Последна радост“ – сб. „Добруджа“, бр. 31, 2016 г.

Предложението е направено от  Съюз на учените в България – Клон Добрич;

- проф. д.м.н. д-р Енчо Калчев Събев – за неговия изключителен принос за развитието на здравеопазването в Община Добрич, за изключителни постижения в областта на научния и социален живот на града и Област Добрич, за работата му с млади лекари, които под негово ръководство придобиват специализации и се развиват в науката.

Предложението е направено от Съюз на учените в България – Клон Добрич;

- Марияна Георгиева – Секретар на Народно читалище „Романо дром – 2002 г.“

За изключително ползотворна дейност на колектива на читалището в областта на културата и образованието и в осмисляне на свободното време на деца и младежи от Добрич и региона; за успешна работа за интеграция на ромските деца и младежи; 15-годишнината на читалището

Предложението е направено от Федерация на обединените ромски общности и Народно читалище „Романо дром – 2002 г.“

С предложенията и мотивите за тях можете да се запознаете в Дирекция „Хуманитарни дейности“ – „Култура“ на адрес: град Добрич, ул. „Независимост“ № 7, ет. 7, стая 701.

Своето мнение можете да изразите в писмен вид, като го внесете в деловодството на Дирекцията или го изпратите на следната електронна поща: hd.dobrichbg@gmail.com  в срок до 13 октомври 2017 г., 17.00 ч.